Uncategorized

October 26, 2002

Museumstof 018: Wie wat bewaart, heeft wat

Hebt U er weleens bij stil gestaan waar het woord museum vandaan komt, hoe musea zijn ontstaan en hoe bijvoorbeeld de ontwikkeling in Suriname is geweest? In deze aflevering van Museumstof zullen we U met enkele voorbeelden een stukje geschiedenis geven van het begrip ‘museum’. In latere afleveringen zullen we wat uitgebreider ingaan op het eerste museum in Suriname (al in de 19e eeuw!) en hoe de ontwikkeling ervan in Suriname heeft plaats gevonden.
October 24, 2002

Museumstof 017: Kruis of munt

Op 8 april 2002 werd het Muntmuseum van de Centrale Bank officieel geopend. Hoewel het museum momenteel al toegankelijk is voor het publiek, zal het nog geruime tijd duren aleer er sprake is van een volwaardig numismatisch museum. Bij de opening werd dat impliciet door beide sprekers ook benadrukt. Vanwege het 45-jarig bestaan van de bank werd er evenwel voor gekozen het museum nu reeds open te stellen. De collecties en het verhaal erom heen zijn nog verre van compleet. Het is hier niet de plaats om het nieuwe museum inhoudelijk te bespreken. We mogen echter wel met zeer veel […]
October 15, 2002

Museumstof 016: Anne Frank

In Fort Zeelandia heeft op zaterdag 6 april 2002 de opening plaatsgevonden van de expositie ‘Anne Frank, een geschiedenis voor vandaag’. Deze reizende tentoonstelling over een joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de dood vond in een Duits concentratiekamp, heeft wereldwijd al vele bezoekers getrokken. De opening was zeer druk bezocht en er werden een aantal toespraken gehouden waarvan de inhoud betrekking had op de belangrijkheid van deze tentoonstelling voor Suriname, vooral voor het onderwijs. 
October 10, 2002

Museumstof 015: ten voeten uit

Op de vorige museumstof, die ging over Dandie Oloisi kregen we een tweetal aardige reacties. Via Orlando Emanuels zette dhr. Richard Korsten ons op het spoor van een odo over Dandie Oloisi. We vonden hem als volgt terug in Sranan Pangi van Johanna Schouten-Elsenhout: Te so fara, no wan enkri yuru moro na masra Dandi oloisi. Met als vertaling: Tot zover, geen stap verder. En mevr. Winni Wesenhagen vertelde ons dat als zij als kind haar moeder iets vroeg, bijvoorbeeld om naar de kermis te mogen, het antwoord weleens kon luiden: no wán yuru na Dandie Oloisi, m.a.w. daar komt […]