Uncategorized

August 30, 2002

Museumstof 006: de keerzijde van de medaille

In de collectie van het Surinaams museum bevindt zich een replica van een met de hand gegraveerde zilveren beloningspenning, geschonken aan de slaaf George van de plantage Leasowes in 1837. Hij en een drietal anderen kregen deze penning “(…)voor bewezene trouw aan het Wettig Gezag in 1836”, zoals aan de keerzijde te lezen staat. De voorzijde toont het wapen van Suriname met het omschrift “Het Gouvernement der Kolonie Suriname Anno 1837”. Het origineel bevindt zich in het Rijksmuseum in Amsterdam. De penning heeft een diameter van 8 cm.
October 13, 2001

Museumstof 005: Aardewerk

In een onlangs opgeleverde nieuwe vitrine in het Surinaams Museum is een mooie collectie aardewerk en porselein te bezichtigen. In de inventarissen van rijke planters werden reeds in de achttiende eeuw grote hoeveelheden glaswerk en servies beschreven. Dit servies bestond aanvankelijk voornamelijk uit aardewerk, later kwam er steeds meer porselein. U herinnert zich vast nog wel die mooie rijk bewerkte kommen waaruit vroeger bij oma koffie gedronken werd. Bij opgravingen wil nog wel eens een aantal scherven opduiken waarop een merkteken of een deel van het patroon nog te zien is. 
October 12, 2001

Museumstof 004: Beeldmerk

Regelmatig horen we de opmerking dat men het beeldmerk van de Stichting Surinaams Museum zo mooi vindt maar ook de vraag hoe we eraan komen. Een goede aanleiding dus om iets over ons beeldmerk, zo U wilt logo te vertellen. Met de officiële terugkeer naar Fort Zeelandia op 23 november 1995, werd een nieuwe fase ingeluid in het bestaan van De Stichting Surinaams Museum. Dit moment werd tevens gemarkeerd door de invoering van een nieuw beeldmerk. Dit nieuwe beeldmerk is een gestyleerde weergave van Fort Zeelandia rond 1700. Het idee hiervoor werd aangeleverd vanuit het museum. Het eindontwerp is van de […]
October 11, 2001

Museumstof 003: Exicator

In elke verzameling, of het nou een museale of particuliere verzameling is, bevinden zich wel voorwerpen of foto’s e.d. die vragen oproepen. De ene keer is het een totaal onbekend voorwerp, de andere keer gaat het bijvoorbeeld om vragen met betrekking tot de betekenis of de functie ervan. Dat is ook het geval met de verzamelingen van het Surinaams Museum. Ook daarin bevinden zich voorwerpen waar in het geheel niets of maar weinig van bekend is. Soms vereist het heel wat speurwerk om de opgeworpen vragen te kunnen beantwoorden, soms komt er in het geheel geen antwoord op de vragen […]