Educatie

Educatie

Het Surinaams Museum is bij uitstek geschikt voor een bezoek in schoolverband. Zowel rond de vaste opstelling als rond wisseltentoonstellingen is speciale informatie voor leerlingen aanwezig. Ook is, mede vanuit het Surinaams Museum, een canon van Suriname vastgesteld waarvan de 45 vensters in het museum te zien zijn.

MS056

Educatieve Dienst

De educatieve dienst van het Surinaams Museum draagt zorg voor de ontwikkeling van educatieve programma’s voor scholen en bezoekers. Het Surinaams Museum beoogt met haar tentoonstellingen een breed publiek te bereiken, te inspireren en kennis te laten nemen van de rijke geschiedenis van Suriname.

Het Surinaams Museum heeft programma’s voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs junioren (VOJ) en voortgezet onderwijs senioren (VOS). Deze programma’s sluiten aan op de tentoonstellingen en bestaan uit informatie ter voorbereiding op het schoolbezoek, een rondleiding door het museum en het fort en opdrachten die de leerlingen en studenten tijdens de rondleiding of op school kunnen uitvoeren. Voor bezoekers zijn er folders met de nodige informatie zodat zij zelfstandig doorhet fort en de tentoonstellingen kunnen gaan.

De rondleidingen die de educatieve dienst aanbiedt maken deel uit van het educatieve programma voor scholen. Afhankelijk van de tentoonstelling die u wilt bezichtigen zal de rondleidster uw groep meenemen op een avontuurlijke reis door het fort en de tijd. Voor reguliere bezoekers zijn er rondleidingen op de zondagen (zie bezoekersinformatie). Natuurlijk kunt u als school ook zelfstandig het museum bezoeken. U dient dan wel vooraf te reserveren om in aanmerking te komen voor het schooltarief en het educatieve programma (rondleiding).

– Tentoonstellingen onderwijs

In 2015 is de tentoonstelling Geschiedenis van Suriname in Fort Zeelandia komen te staan. Geschiedenis van Suriname is een vaste tentoonstelling en voor het onderwijs is er een educatief programma ontwikkeld. De tentoonstelling is opgesteld aan de hand van de canon van Suriname die door het museum in samenspraak met derden is ontwikkeld. De canon bestaat uit 45 luiken –  45 hoogtepunten uit de Surinaamse geschiedenis bestaande uit historische gebeurtenissen, processen en personen.

Voor 2016 staat de tijdelijke tentoonstelling Fu Moi Moi gepland. Deze tentoonstelling zal gaan over lichaamsversieringen in Suriname door de tijd heen.

MS080

– Schoolbezoek

De educatieve programma’s duren ruim een uur en worden van dinsdag t/m vrijdag uitgevoerd. U kunt kiezen uit twee rondes:

Ronde 1: 09.00-10.15 uur

Ronde 2: 10.30-11.45 uur

Per ronde kunnen er maximaal 35 leerlingen deelnemen. Wilt u langskomen met een groep groter dan 35 leerlingen? Neem dan contact op met de educatieve dienst en samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Tarieven en reserveren

Voor scholen gelden speciale tarieven. Voor meer informatie over de tarieven en de educatieve programma’s en reserveringen kunt u contact opnemen met de educatieve dienst via 425871 of museum@cq-link.sr. Ook kunt u ons een bericht sturen op de Facebookpagina van Stichting Surinaams Museum.

Huisregels

Voor het bezoek aan het Surinaams Museum gelden de volgende huisregels voor scholen:

  • De begeleiders en docenten die meekomen met de groep zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen en dienen gedurende het gehele museumbezoek (ook tijdens de rondleiding) bij de leerlingen te blijven en eventueel de orde te handhaven als de leerlingen zich misdragen.
  • Zonder begeleiding kunnen de leerlingen niet deelnemen aan het educatieve programma.
  • Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor het educatieve programma. Komt u later? Dan gaat dit ten koste van de beschikbare tijd.
  • Objecten en vitrines mogen niet worden aangeraakt.
  • Als u onderweg vertraging heeft of u onverhoopt niet langs kunt komen neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met het Surinaams Museum via 425871.

Eten en drinken

De leerlingen mogen hun eigen eten en drinken meenemen en nuttigen. Dit mag alleen buiten op het plein en op bastion Middelburg.