Inheemsen/Indianen

[rev_slider inheemsen]

 

 

Inheemsen/Indianen

Inheemsen worden in Suriname meestal onderverdeeld in bovenlands en benedenlands. Aan de kust (benedenlands) leven Lokono, die een Arowakse taal spreken, en de Caribisch sprekende Kali’na. In het binnenland zijn in het zuidoosten Wayana en in het zuiden Trio en Akurio te vinden. Zij spreken allen een Caribische taal. Bij alle stammen wordt, voornamelijk door vrouwen, aardewerk gemaakt. Met name de potten en kruiken van de Cariben staan als fraai bekend. Het Surinaams Museum beheert enkele honderden Inheemse aardewerken voorwerpen.

In de collectie van het Surinaams Museum bevinden zich enkele voorwerpen die met deze Inheemse culturen verbonden zijn. Bijzonder zijn de gevlochten matjes (Kunana) met mieren en wespen erin vastgeklemd en de dansattributen die de Wayana tijdens de maraké gebruiken. De maraké is een ritueel dat de overgang naar volwassenheid markeert. Traditioneel vindt er om de paar jaar een initiatieritueel plaats. Centraal in het dagenlange feest staat de mieren- of wespenproef, waarbij het uithoudingsvermogen wordt getest. Deelnemers, jongens van rond 12 jaar oud, krijgen, na een nacht dansen, op de rug een vaak prachtig versierd matje tegen zich aangedrukt. Hierin zijn zo’n honderd tot driehonderd mieren of wespen geklemd. De steken of beten moeten doorstaan worden, waarna een periode van vasten volgt. Het ritueel wordt tegenwoordig nauwelijks meer uitgevoerd. Ook de andere Inheemse volken kennen dergelijke initiatierites, al zijn die lang niet zo uitgebreid als bij de Wayana.

Voor alle Inheemse groepen geldt dat hun materiële cultuur overwegend bestaat uit alles wat de natuur te bieden heeft: klei voor aardewerk, vezels om mee te vlechten, zaden en veren om mee te versieren. De Akurio werden pas in 1969 ‘ontdekt’. Zij hebben sindsdien het nomadisch bestaan opgegeven en zijn gevestigd in de Trio-dorpen Kwamelasamutu en Pelelu Tepu. Van de Akurio heeft het museum enkele aardewerken potjes, kammen en schaamschortjes in de collectie alsmede een aantal foto’s vanuit de tijd dat er contact met hun gemaakt werd.