Beeldende Kunst

[rev_slider beeldendekunst]

 

Beeldende Kunst

De collectie Beeldende Kunst omvat beeldhouwwerken, schilderijen, prenten en drie zeldzame diorama’s. Diorama’s zijn kijkkasten met een voorstelling in perspectief. Bij de dertigjarige onafhankelijkheid van Suriname in 2005 werden ze door Nederland aan Suriname geschonken. Ze zijn van de hand van de eerste Surinaamse kleurling die naam maakte als beeldend kunstenaar en kon leven van zijn werk: Gerrit Schouten. Hij moet veel diorama’s gemaakt hebben, nu zijn er nog ruim veertig bekend, die zich in particulier en museumbezit bevinden, de meeste in Nederlandse musea, maar ook in andere landen. In Suriname zijn er vier, waarvan een bij de Centrale Bank van Suriname. Het museum beheert ook een serie botanische tekeningen van zijn hand.

Er zijn meer negentiende-eeuwse kunstenaars in de collectie van het museum vertegenwoordigd. Bekende namen zijn Willem Winkels (1808-1892/1908), Nicolaas Box (1785-1864), J.C. Voorduin (1799-1878) en Théodore Bray (1818-1887). Zij kwamen echter allen van buiten Suriname en vestigden zich daar voor kortere of langere tijd. Veel Surinaamse kunstenaars na Schouten genieten een opleiding in Europa of maken zich in Suriname een westerse kunstopvatting eigen. Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw wordt gezocht naar een meer eigen, Surinaamse beeldende kunst. De Nederlandse kunstenares Nola Hatterman (1899-1984), die vanaf 1953 in Suriname woont en werkt, speelt hierbij een grote rol. Het Surinaamse museum heeft enkele werken van haar in de collectie. Ook de internationaal bekende Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries (geb. 1929) is met beeldhouwwerk en schilderijen vertegenwoordigd. Vanaf de jaren 1990 ontving het museum enkele schenkingen, waardoor ook moderne Surinaamse kunst in de collectie vertegenwoordigd is.