juni 3, 2019

Museumstof 277: in memoriam Frans Bubberman

Op 15 mei jl. overleed Frans Bubberman (Buitenzorg, Ned. Indië 12-11-1928 – Rheden 15-05-2019). Na hier zijn stage gelopen te hebben kwam Frans als houtvester in 1957 terug naar Suriname waar hij te werk werd gesteld bij de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB), waar hij uiteindelijk jarenlang de leiding had. In enkele andere herinneringen die aan Frans werden opgehaald, is zijn grote verdienste op zijn vakgebied, alles wat met het Surinaamse bos te maken heeft, al aan de orde gekomen. Frans is echter ook geruime tijd (midden jaren ’60 – 1982) lid geweest van het stichtingsbestuur van het Surinaams Museum. […]
juni 3, 2019

Museumstof 276: Museumnacht 2019

Inmiddels voor het zesde jaar op rij, vindt ook dit jaar op zaterdag 25 mei de jaarlijkse museumdag plaats. Ingesteld door de International Council of Museums (ICOM) in 1977 is het zo bekeken zelfs al de 42e editie. Officieel valt deze dag op 18 mei maar locaal kan daarvan worden afgeweken. Begonnen in 2014 met een viertal deelnemers, t.w. het Surinaamsch Rumhuis, het Kerkelijk Museum, het Maritiem Museum en het Surinaams Museum, is deze dag uitgegroeid tot een evenement dat vandaag de dag ruim 15 deelnemers telt. Hoewel ook niet-museale instellingen deelnemen ligt de nadruk uiteraard op musea en het […]
juni 3, 2019

Museumstof 275: jaarwisseling en uitdeling

In Suriname was het de gewoonte dat er vlak na nieuwjaar een uitdeling plaatsvond aan de slaven. Dit hield in dat ze een deel van hun jaarlijkse voorraad aan goederen kregen. Meestal werd dit twee of vier keer per jaar gedaan. Rechter Lammens (1821) geeft aan dat op het ogenblik dat hun uitdeling ontvangen is, het de slaven ‘genoegen geeft en ze hun onverschilligheid ten aanzien van wat ze dragen, laten varen.’ Dit geeft wel aan hoe belangrijk zo’n moment van uitdeling was, vaak gepaard gaande met het drinken van dram of punch. Een nieuwjaarsfeest dus.    In plantagestukken zijn complete […]
juni 3, 2019

Museumstof 274: in geval van brand…

In en klein boekje, dat zich in de collectie van de bibliotheek van de Stichting Surinaams Museum bevindt, is opgenomen een ‘Verzameling van alle de Reglementen, Instructiën en ordonnantiën zoo omtrent de Burgernagtwagten als in gevalle van onverhoopte Brand aan Paramaribo’ (gedrukt door Vlier, Paramaribo 1779). Het eerste deel, over de burgernachtwacht, is al eerder in een museumstof (nr. 272) belicht. In het tweede deel zijn de regels voor de brandwacht opgenomen. We moeten ons voorstellen dat de houten stad erg vatbaar was voor de vlam, ook vanwege de singelhouten daken. De grote branden van 1821 en 1832 zijn notoir, […]