Creolen

Creolen

In de cultuur van Creolen, de nakomelingen van Surinaamse slaven, speelt textiel traditioneel een belangrijke rol. De kleding van de kotomisi, de Creoolse vrouw die in koto gekleed gaat, is een middel om allerlei sociale aspecten mee tot uitdrukking te brengen. De kotomisi beleeft haar hoogtepunt tegen het eind van de negentiende eeuw. De koto, zoals de totale dracht genoemd wordt, bestaat onder andere uit een hoofddoek (angisa), een lange en wijde rok, een jakje en al dan niet een schouderdoek. De oudste doek van het Surinaams Museum, een tapuskin pangi (schouderdoek), dateert uit 1780.

Bij bijzondere gelegenheden worden speciale stoffen gedrukt, zoals bijvoorbeeld bij de viering van de afschaffing van de slavernij, de onafhankelijkheid en kerkelijke of koninklijke vieringen en jubilea. Andere doeken ontlenen hun naam aan het patroon dat ze voeren. Verder zijn er allerlei voorvallen uit het leven van alledag die de naam van een doek met willekeurig patroon bepalen. En tenslotte zijn er de odo, spreekwoorden die bij wijze van naam worden toegekend aan een bepaald stofpatroon. Behalve aan de gebruikte stoffen wordt ook aan de diverse bindwijzen een naam toegekend. Er zijn eenvoudig geknoopte angisa voor alledag en prachtig opgemaakte doeken voor feestelijke gelegenheden. Een paar sprekende namen zijn: let them talk, wacht mij op de hoek en volg mij. De rouwangisa kennen hun eigen bindwijzen en kleuren.

In het depot van het museum zijn vele honderden Creoolse kledingstukken opgeslagen. Antropoloog Laddy van Putten en textieldeskundige Janny Zantinge stellen hiermee in 1988 de tentoonstelling Let them talk samen, die een historisch overzicht biedt.

Binnen de Creoolse cultuur is verder vooral het gebruik van (sier)koperwerk opvallend, maar ook lokaal vervaardigd meubilair, al dan niet met inlegwerk. Tot slot mag de grote voorliefde, in het verleden, voor het Nederlandse koningshuis genoemd worden. Elk Creools huishouden had en heeft wel serviesgoed in de kast staan of herinneringsborden met afbeeldingen en teksten met betrekking tot het Oranjehuis aan de muur hangen. Het museum heeft een uitgebreide collectie.