mei 17, 2014

Museumstof 225: Peter Carl Theodoor Lens

Drie afleveringen terug bespraken we enkele nieuwe aanwinsten: een fotoalbum over de leprozerie Bethesda en het eerste van twee albums van dhr. Lens, die in de periode 1891 – 1894 in Suriname als arts werkzaam was. Onlangs werd ons het tweede album overhandigd. De beide albums samen tellen ruim 150 foto’s, die behalve familieplaatjes ook stadsgezichten, lokale bevolking en interieurs laten zien. Opnamen van buiten de stad zijn er niet zo veel, wat riviergezichten, bij Berg en Dal bijvoorbeeld of de werkzaamheden op een goudplacer. Omdat dhr. Lens bijzonder geïnteresseerd was in lepra, zien we ook enkele foto’s van leprozen.
februari 3, 2014

Museumstof 224: je kruit verschieten

Evenals in de vorige aflevering zullen we ook nu een bijzondere schenking bespreken. Van de heer D. Rijnbeek kregen we in december jl. een 19e-eeuwse (bus)kruitkist cadeau. Het bijzondere aan deze schenking is, dat de heer Rijnbeek, die enige tijd terug bij het Ministerie van Defensie in Nederland met pensioen ging, als afscheidscadeau graag deze kist mee wilde nemen om vervolgens aan het Surinaams Museum over te dragen. Wat ons betreft een prachtig gebaar! Van de zeer weinige, inmiddels zeldzame exemplaren die bij het ministerie nog over zijn heeft men dus genereus een willen afstaan.
januari 17, 2014

Museumstof 223: alsof het gedrukt staat

Schenkingen aan het museum zijn erg belangrijk, en over dit onderwerp is op deze plaats al vaker geschreven. Gelukkig denken mensen ook bij objecten, die in veler ogen waardeloos zijn en uiteindelijk ook niet veel hebben gekost, dat ze van belang kunnen zijn voor de collectie. Zo kregen we enkele weken geleden een aantal ingebonden exemplaren van ‘De Surinamer’. Dit was een katholiek nieuwsblad, dat verscheen tussen 1894 en 1955. Kranten zijn vaak terug te vinden in collecties van archieven en bibliotheken, maar vaak is het ook zo dat er exemplaren ontbreken. Toch zij er instanties die alle nummers van […]
december 24, 2013

Museumstof 222: Bwasiman den sabi en futu na santi.

Fotografie is een dankbaar onderwerp voor Museumstof. Het fotoarchief van het museum is een van de afdelingen waar relatief vaak ‘iets’ gebeurt. Vooral de realisatie van onze fotosite heeft daar toe bijgedragen. Op 28 oktober jl. passeerden we de grens van 2 miljoen hits. En op de dag dat deze museumstof verschijnt, zo’n zes weken later, zijn we alweer ruim over de 2,2 miljoen hits heen. De vaart zit er behoorlijk in en de belangstelling is ongekend. Zou het een hang naar het verleden zijn? Afgelopen week konden twee bijzondere fotoalbums aan de collectie worden toegevoegd.