april 20, 2017

Museumstof 264: Pemba Doti

Op dit moment loopt de tentoonstelling ‘Fu MoiMoi’ in Huis 9 bij Fort Zeelandia. Deze tentoonstelling is opgezet om vooral voor het onderwijs een insteek te tonen van de diverse vormen van lichaamsversiering bij verschillende culturen en volkeren, door de tijd heen, in Suriname. In deze expositie, die gerealiseerd kon worden mede door de Nederlandse ambassade, is een aantal aspecten benadrukt, zoals de versiering van haar en nagels, juwelen, tattoos en lichaamsbeschildering, bijvoorbeeld met mehindi (henna) en ook pemba doti. Deze witte klei (ook wel geschreven als pemba dotee of pimba doti) en pijpaarde genoemd in het Nederlands, wordt gebruikt voor het […]
april 20, 2017

Museumstof 263: Uit de nalatenschap van gouverneur Currie.

Regelmatig wordt in museumstof gewag gemaakt van een schenking die recent binnengekomen is. In vroege afleveringen ging dat onder de titel “wie bewaart heeft wat”. Van mevr. Blank-Sleeboom in Nederland ontvingen we spullen uit de nalatenschap van haar grootvader, gouverneur Archibald Currie. Currie was waarnemend gouverneur van 19 maart 1962 tot 3 maart 1963 en hij was gouverneur van 23 maart tot 24 september 1964. Inmiddels 75 jaar, nam hij op eigen verzoek ontslag. Currie was het eerste ‘landskind’ dat gouverneur werd. Hij begon zijn loopbaan als landmeter, was verder hypotheekbewaarder, districtscommissaris, commissaris van politie, statenlid en minister. Van de […]
april 20, 2017

Museumstof 266: in memoriam Arthur Parisius

Donderdag 13 april jongstleden bereikte ons het droevige bericht dat onze voorzitter, dhr. Arthur Parisius die dag was overleden. Arthur Parisius trad toe tot het stichtingsbestuur op 1 juni 1989, hetgeen betekent dat hij een kleine 30 jaren zijn krachten aan de Stichting Surinaams Museum heeft gegeven. Arthur begon als penningmeester, een functie die hij uitstekend bekleedde, en werd in 1995 bij het vertrek van Eva Essed-Fruin die tot dan toe de voorzittershamer hanteerde, tot voorzitter benoemd. Uitgerekend de jaren die Arthur aan onze stichting verbonden is geweest, zijn geen gemakkelijke jaren geweest. Natuurlijk waren er hoogtepunten, zoals de terugkeer […]
september 30, 2016

Museumstof 262: Baka Foto

Zou er nog iemand zijn die weet dat op 30 november 1980 door de toenmalige presidentsvrouw Shirley Chin A Sen het wandelpark Baka Foto officieel werd geopend? Hooguit een enkeling. De vraag is ook of er nog iets wezenlijks over is terug te vinden. Vermoedelijk in de kranten van die dagen. Een kleine zoektocht op internet leverde vooralsnog niets op. Het park was helaas geen lang leven beschoren. Nog geen anderhalf jaar later werd Baka Foto militair terrein. En was het park autovrij? Als ‘wandelpark’ zou je dat wel verwachten. Wie weet is het alleen daarom al een idee om […]