mei 3, 2004

Museumstof 58: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Spiegels zijn al in gebruik zo lang als de mensheid oud is. Aanvankelijk keek men in het gladde oppervlak van een heldere beek en zag zichzelf gereflecteerd in het water. Narcissus heeft dat duur moeten bekopen, want hij werd zo verliefd op zijn eigen spiegelbeeld dat hij in het water verdronk. We spreken nog steeds van narcisten als mensen erg veel van zichzelf houden. In het oude China kende men spiegels en in museum het Louvre in Parijs wordt een Egyptische spiegel bewaard van ongeveer 1500 vóór Christus. In de bijbel spreekt men een aantal keren van spiegels. De Romeinen […]
april 15, 2004

Museumstof 57: Wie wat bewaart, heeft wat – 2

De collecties van het Surinaams Museum zijn aan constante uitbreiding onderhevig. Een voor ons museum belangrijke manier van verwerven is door middel van schenkingen. Onlangs ontvingen wij van de heer en mevr.  D. Arrias-van der Kuyp een keur aan voorwerpen, zoals koper- en glaswerk, serviesgoed, foto- en schilderijlijstjes, een prachtig parfumflesje met zilveren sluiting, meubilair, penningen, e.d. Een mooie collectie foto’s maakte eveneens deel uit van de schenking. Deze foto’s, alle betrekking hebbend op één gezin, geeft een prachtig tijdsbeeld dat vrijwel de gehele 20ste eeuw beslaat. Op zijn minst drie van de foto’s waren vervaardigd door Augusta Curiel, over […]
april 7, 2004

Museumstof 56: Scholenbezoek

Kinderen op bezoek in Fort Zeelandia zorgen voor een verandering van de totale sfeer. Kinderen lopen het Fort met een zekere onbevangenheid binnen, de geschiedenis drukt niet zo zwaar op ze als op volwassen bezoekers die de plaats associëren met geweld. Soms weerhoudt het verleden zelfs mensen ervan het fort binnen te treden. De Stichting Surinaams Museum is dan ook erg blij met het scholenbezoek vanaf het begin van het jaar tot aan de paasvakantie. Het heeft onze verwachtingen, én recordcijfers, overtroffen. In totaal hebben in 2004 reeds 2875  leerlingen in schoolverband het museum bezocht.
april 3, 2004

Museumstof 55: Van de kaart vegen

Soms klagen mensen dat ze voor gedane arbeid niet voldoende erkenning hebben gekregen. Laat dit hen een troost zijn: vroeger kwam dit verschijnsel ook voor. Al lang wilden de directeuren van de Sociëteit van Suriname een nieuwe kaart van het land. Er was een groot aantal nieuwe gronden uitgegeven; de bestaande kaarten waren niet meer actueel. De nieuwe kaart werd gemaakt door Alexander de Laveaux. Deze uit Berlijn afkomstige militair arriveerde in 1729 in Suriname en maakte enkele tochten tegen de marrons mee. Tijdens het trekken door enkele tot dan toe niet in kaart gebrachte gebieden, maakte de vaandrig opmetingen.