februari 15, 2005

Museumstof 70: Steengoed

Aardewerk wordt al sinds mensenheugenis gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Al ver voor onze jaartelling was men er achter gekomen dat je van klei voorwerpen kunt maken die, in de zon gedroogd, hun vorm bleven behouden. In de loop der tijd en onafhankelijk van elkaar is over de gehele wereld de techniek om aardewerk te kneden, te versieren, te bakken, te glazuren e.d. verder ontwikkeld. Ook de eerste bewoners van Suriname bakten aardewerk. Brengt U daarvoor maar eens een bezoekje aan de permanente tentoonstelling Suriname voor Columbus. Prachtig versierd en onversierd aardewerk, zowel voor huishoudelijk gebruik als anderszins bedoeld is  er […]
februari 1, 2005

Museumstof 69: Verzamelwoede op het kinderboekenfestival

Een museum begint meestal als een kleine verzameling voorwerpen. Deze verzameling kan uit de kluiten wassen en zo groot worden dat een particulier de stukken die tot de verzameling behoren niet meer binnen zijn eigen woning kan opslaan. Dan wordt er naar andere huisvesting omgekeken. Als de verzameling voorwerpen belangrijk genoeg is, kan er zo een museum ontstaan. Verzamelen begint al vaak op jonge leeftijd, kinderen houden van sparen. Als peuters, en ook op de kleuterschool, zijn het al verwoede verzamelaars.
januari 3, 2005

Museumstof 68: Zusters uit Suriname

Over ruim twee maanden, op 8 april, zal de expositie ‘Zusters uit Suriname’ in Fort Zeelandia geopend worden. Deze tentoonstelling gaat over de vele jonge Surinaamse verpleegsters die in de jaren ’50 en ’60 naar Nederland vertrokken om daar de grote tekorten in de verpleging te helpen opvangen.
december 13, 2004

Museumstof 67: Kruderi. Hommage aan Erwin de Vries

Erwin de Vries, de ons allen bekende beeldend kunstenaar, wordt volgende week, op 21 december, 75 jaar. Reden genoeg dus voor de Stichting Surinaams Museum om daar aandacht aan te besteden waarbij een expositie in Fort Zeelandia centraal staat. Voor de verandering betreft het geen overzichtstentoonstelling maar hebben we Erwin gevraagd om uit de collectie beeldende kunst van het Surinaams Museum een geheel eigen keus te maken. Een beetje de omgekeerde wereld dus. Het Surinaams Museum heeft een tiental werken van Erwin in zijn collectie. Deze zullen aan de tentoonstelling worden toegevoegd.