februari 3, 2006

Museumstof 78: Wie wat bewaart, heeft wat – 4

Het is alweer enige tijd terug dat we in museumstof aandacht schonken aan objecten die aan het museum werden geschonken. We hebben beloofd daar regelmatig gewag van te maken en dan ook iets te schrijven over hoe dat in zijn werk gaat. Daarbij zijn zaken als schenkingen, nalatenschapen, legaten e.d. al eens aan de orde geweest. Slaat U aflevering 65 er bijvoorbeeld maar eens op na. Vaak verwacht degene die de schenking doet dat die schenking dan met naam en toenaam in de openbare opstelling geplaatst wordt. Meestal is dat niet het geval. Slechts in bijzondere gevallen wil dat wel voorkomen. […]
januari 15, 2006

Museumstof 77: Waerachtich verhael

Vaak is het moeilijk een bepaald boek te vinden in Suriname. Er is geen nationale bibliotheek waar zich alle titels bevinden die Suriname betreffen en de collectie is soms slecht ontsloten. Daarom is de Nationale Database Suriname opgezet: een digitale catalogus die te zijner tijd alle titels over Suriname moet bevatten. De website is: www.nationallibrary.sr 
december 3, 2005

Museumstof 76: Het verleden ontsluierd

Bent u wel eens de permanente tentoonstelling ‘Archeologie; Suriname voor Columbus’ gaan bekijken in Fort Zeelandia? Zo ja, dan heeft u eeuwenoude voorwerpen kunnen bewonderen: pijlpunten, bijlen, sieraden, messen en versieringen in aardewerk. Zo niet, dan is een bezoek zeker aan te raden. De tentoonstelling behandelt de periode vóór 1500, dus voordat Columbus Amerika ontdekte, en gaat in op de cultuur van de inheemsen die al zo’n tienduizend jaar geleden hier naartoe kwamen. Een ongelooflijk lange tijd geleden, maar toch zijn er sporen gevonden van deze mensen. Veel voorwerpen die ze gebruikten zijn al vergaan, maar het geduldige zoeken en […]
november 20, 2005

Museumstof 75: Avond met Accord. Over dappere vrouwen

Donderdag 17 november j.l. organiseerde de Stichting Surinaams Museum een avond met schrijver Clark Accord te Zorg en Hoop. Hier, in de dependance van het museum, is momenteel de tentoonstelling ‘Wereldoorlog in de West’ te zien. De rol van Suriname in de strijd tegen de Duitse overheersers is na de Tweede Wereldoorlog een beetje vergeten. Deze tentoonstelling wil daar verandering in brengen. De avond zou vooral gaan over de Surinaamse vrouwen ten tijde van de oorlog. Oorlogvrijwilligster mevrouw Bakrude kwam vertellen over haar werk als chauffeuse en Clark Accord sprak over prostituee Maxi Linder over wie hij een boek geschreven […]