juni 5, 2006

Museumstof 82: Een gevoelige snaar raken

Met het verschijnen van het boek “Drie eeuwen Banya” van Trudi Martinus-Guda enkele weken geleden, is het niet verwonderlijk dat deze oude dans- en muziekvorm weer volop in de belangstelling staat. Daarom willen we in deze museumstof aandacht besteden aan de muziekinstrumenten die in het bezit zijn van de Stichting Surinaams Museum. In de collectie van het museum aan de Commewijnestraat is een grote collectie oude en nieuwere instrumenten aanwezig, uit allerlei culturen.
mei 5, 2006

Museumstof 81: Wie wat bewaart, heeft wat – 4

Regelmatig maken we in Museumstof gewag van nieuwe aanwinsten en houden we U op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de verbouwing en inrichting van ons vernieuwde museumdepot. Bouwkundig is dat depot af, inhoudelijk wordt er nog hard aan gewerkt. Momenteel wordt de gehele collectie beeldende kunst door drie stagiairs van de Reinwardt Academie (museumopleiding) uit Nederland, onder handen genomen. Er wordt verantwoord schoongemaakt (onder andere met een speciale ‘museumstofzuiger’), gecheckt op mankementen, geïnventariseerd e.d.
april 3, 2006

Museumstof 80: Zusters uit Suriname – 2

In deze museumstof willen we u nog eenmaal wijzen op de tentoonstelling “Zusters uit Suriname, naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging” omdat die binnenkort zal worden ontmanteld. Deze tentoonstelling heeft dan 1 jaar gestaan en heel wat bezoekers getrokken. Het verhaal van een aantal zusters die vanuit Suriname in de jaren ’60 van de vorige eeuw naar Nederland trokken om daar een opleiding te volgen of te gaan werken, staat centraal. Daarnaast is er een Surinaams deel aan toegevoegd: “Van roeping tot beroep”. Op de begane grond, waar de antieke apotheek staat, is een aantal gegevens over de verpleging in […]
maart 3, 2006

Museumstof 79: In memoriam Corry Promes

In de vroege ochtend van 28 februari jl. bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Corry Promes. De band van Corry met het museum is terug te voeren op haar betrokkenheid bij de voorbereidingen voor de tentoonstelling “Let Them Talk. De ontwikkeling van de kleding van de creoolse vrouw”, die omstreeks 1 juli 1988 werd geopend. Vanaf dat moment was zij niet meer bij ons weg te denken. Met het vertrek van de toenmalige medewerkster ‘textiel’, was het welhaast vanzelfsprekend dat Corry haar taken zou overnemen. En dat heeft ze met verve gedaan. De collectie werd door haar met hart en ziel en bovenal liefdevol beheerd.