augustus 5, 2006

Museumstof 86: Slavernij en religie

Slavernij en religie zijn sterk met elkaar verbonden. Zo werd aanvankelijk dit mensonterende systeem verdedigd met de bijbel in de hand. De verandering hierin werd vooral bewerkstelligd in Suriname door de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) die al vanaf 1754 geregelde zendingsmissies uitvoerde, vooral in het binnenland. Om de stemming onder de slaven in de periode vóór de afschaffing van de slavernij ten positieve te beïnvloeden, voerden de EBG de kersteningsactiviteiten op. Hierin werden ze vanuit Nederland ondersteund.
juli 10, 2006

Museumstof 85: 140 jaar parlement 1866-2006

Op 8 mei jongstleden was het 140 jaar geleden dat het Surinaamse parlement, onder de naam Koloniale Staten van Suriname, werd ingesteld. Dat was drie jaren na de afschaffing van de slavernij. Men vond in Nederland dat de koloniën aan een nieuwe bestuursregeling toe waren. Die regeling werd bij wet vastgesteld en ging in op 1 januari 1866. Zoals nog steeds en eigenlijk overal wel de gewoonte is, wordt elk jaar op een vast moment het parlementaire jaar geopend. De vergadering van de Koloniale Staten werd jaarlijks door of namens de gouverneur geopend op de tweede dinsdag in mei. In 1866 […]
juli 5, 2006

Museumstof 84: Watra lon na mi ay. De overstroming van 1911

In verband met de hoge waterstand in het binnenland van Suriname is het verschijnsel van het buiten de oevers treden van de rivieren momenteel erg actueel. Reden om er een Museumstof aan te wijden. Want het is geen eenmalig verschijnsel. Oudere mensen uit het gebied kunnen zich nog herinneren dat in 1949 een vergelijkbaar fenomeen plaatsvond. Dit geeft te denken. Zouden er verder terug in de geschiedenis ook overstromingen zijn geweest? In “Het verslag der Corantijn-expeditie (19 Juli 1910 -1 April 1911), door C.C. Käyser. Luitenant ter zee 2de klasse Kon. Marine” vinden we er meer over. In het werkje […]
juni 6, 2006

Museumstof 83: De bijbel, tijdloos en actueel

Op woensdag 10 mei is in het Surinaams Museum (huis 9 tegenover Fort Zeelandia) een tijdelijke expositie geopend met de titel: ‘De Bijbel, tijdloos en actueel’. Deze tentoonstelling is een initiatief van het Surinaams Bijbelgenootschap ter ere van haar veertigjarig jubileum. De Educatieve Dienst van de Stichting Surinaams Museum heeft het personeel van het Bijbelgenootschap ondersteund bij het opzetten van het geheel.