december 1, 2006

Museumstof 94: Sint in Suriname

Het fotoarchief van de Stichting Surinaams Museum bevat een prachtige collectie foto’s, van heel oude op glasnegatieven tot en met hedendaagse kiekjes. Werk van beroemde fotografen, zoals de gezusters Curiël of de heer Julius Muller, maar ook familiebeelden gemaakt door amateurs. Op een foto is Sinterklaas te zien, een beeld dat niet zo waarschijnlijk lijkt in Suriname. De traditie van het Sinterklaasfeest gaat heel lang terug. Waarschijnlijk heeft bisschop Nikolaos van Myra (het huidige Turkije) model gestaan voor de Sint. Deze overleed op 6 december in het jaar 340 en werd later heilig verklaard. Zijn faam verspreidde zich door het […]
november 5, 2006

Museumstof 93: Moni no de

Meer dan eens krijgen wij de vraag voorgelegd hoe het museum aan de middelen komt om de veelheid aan taken uit te kunnen voeren. De Stichting Surinaams Museum is geen overheidsinstelling doch een particuliere stichting. Dat betekent dat de inkomsten vrijwel volledig op eigen kracht vergaard moeten worden. Van overheidszijde is er sprake van slechts een zeer bescheiden subsidie en zijn een drietal mensen, op een totaal van ca. 20, aan de stichting uitgeleend.
oktober 15, 2006

Museumstof 92: Marronstudies – Kofi Agorsah

Om haar collectie uit te breiden kan een museum op verschillende manieren aan voorwerpen komen. Daar hebben we in eerdere afleveringen al eens over geschreven. Bij het doen van archeologisch veldwerk worden de vondsten vaak ook in een museum ondergebracht. Het Surinaams Museum heeft in het verleden veel archeologisch veldwerk verricht waarbij de vondsten niet alleen onze inhoudelijke kennis over de precolumbiaanse culturen vergrootten, maar tevens de fysieke museumcollectie behoorlijk uitbreidden. Daarmee kon onze archeoloog Versteeg bijvoorbeeld de permanente tentoonstelling “Suriname voor Columbus” inrichten. (Het gelijknamige boek is nog voorradig.)
oktober 1, 2006

Museumstof 91: Gevarieerde kunstverzameling

De aanleiding tot deze museumstof is de verhuizing van de tentoonstelling “Uit en Thuis“ van Zorg en Hoop naar Fort Zeelandia. Zoals reeds in Museumstof 81 van 8 april 2006 vermeld staat, is enkele maanden geleden de Sticusa-collectie teruggekomen naar Suriname. Bij de feestelijke heringebruikname van de dependance van het museum op 29 juni jongstleden, werd tevens de tentoonstelling van deze verzameling beeldende kunst, ‘Uit en Thuis’ geopend. Het museumdepot is nu uitstekend uitgerust om de collectie Surinaams cultureel erfgoed te bewaren en per opslagruimte is een deelverzameling opgeborgen. Zo is beeldende kunst ondergebracht in een ruimte waarin een constructie […]