juni 1, 2013

Museumstof 213: Onderhoud als voorwaarde tot behoud 3

Onder deze titel hebben we tweemaal eerder geschreven over het belang van onderhoud om iets ook voor de toekomst te kunnen bewaren. Daarbij werd verschil gemaakt tussen onderhoud van roerend en onroerend erfgoed met als voorbeelden het onderhoud aan de beide borstbeelden voor het kantoor van onze stichting, het schilderij “de beschieting van een fort” en het onderhoud/herstel van de binnenplaats van Fort Zeelandia. Momenteel vindt groot onderhoud plaats aan de Zeelandiaweg 9. Dit pand is op het binnenfort na het oudste pand op het fortterrein. Het dateert in elk geval van vóór 1780, vermoedelijk van rond 1750. In het […]
mei 17, 2013

Museumstof 212: Laat het Tropenmuseum niet stikken!

De afgelopen dagen circuleren onder bovengenoemde titel berichten rond de subsidiestops waar grote Nederlandse musea, musea die ook voor Suriname van grote betekenis zijn geweest of nog zijn, de dupe van worden. We hebben het meer specifiek over het Tropenmuseum in Amsterdam en het Wereldmuseum in Rotterdam. De economische crisis in Europa heeft verregaande gevolgen die uiteraard ook hun weerslag hebben op cultuur in al zijn facetten. Maar ja, is cultuur niet altijd het eerste kind van de rekening…..? Dat een land met meer dan 800 musea besluit om ook in het museale veld te snijden, bijvoorbeeld door collecties samen […]
mei 4, 2013

Museumstof 211: niet de tanden maar het handvat

Een enkele museumstof terug brachten we u wat informatie over de afrokam en beloofden terug te komen op de versiering. Afrokammen zijn een prachtig voorbeeld van marron houtsnijwerk. Opmerkelijk is dat vorm en inhoud gekoppeld is aan een bepaalde periode, je kunt dus stellen dat de versieringen op de kam aan mode onderhevig waren. We zien dit ook bij de pangistof, die een naam kreeg die vaak was verbonden aan een historische gebeurtenis. Het Surinaams Museum heeft hier een mooie collectie van, evenals angisa, waarvan de namen ook vaak naar bepaalde data of belangrijke personages verwijzen. Als deze traditie in […]
april 27, 2013

Museumstof 210: Een gedeeld verleden

Het is alweer wat afleveringen terug dat we over historische foto’s spraken: een foto van Cateau van Rosevelt temidden van emigranten. Dat de foto’s van het museum op internet nog steeds zeer gewild zijn, mag wel blijken uit het feit dat het aantal ‘hits’ inmiddels in de richting van de 1.4 miljoen gaat. Dat is dan ook de reden dat we sinds de fotosite operationeel is, we relatief vaak aandacht aan oude foto’s besteden, wetende dat ze ook zeer tot de verbeelding spreken. In januari ontvingen we een viertal foto’s van de heer Kruyt, die door toeval op onze fotosite […]