december 2, 2013

Museumstof 221: Er wappert een Engelse vlag

In de jaren ’70 maakte Jos Fontaine een maquette van Fort Zeelandia. De maquette staat opgesteld in het museum en laat de situatie zien aan het eind van de 18e eeuw, zo tegen het jaar 1800. Dit driedimensionaal model op schaal geeft een goed beeld van hoe het complex er in die tijd uitzag. Opvallend is het gebouw met het torentje, waarvan velen denken dat het een kerkje is. Er zijn zelfs bezoekers die denken dat het de toren van Financiën is, maar die ligt toch wat verder verwijderd van het fort. Het huis bevatte een ruimte, geoutilleerd voor de […]
november 4, 2013

Museumstof 220: Archeologie in Suriname

Hoewel het wellicht enigszins buiten het karakter van Museumstof valt, willen we deze aflevering graag besteden aan een reactie op twee artikelen die op 23 en 24 oktober in De Ware Tijd verschenen op het gebied van archeologie. We doen dat omdat er blijkbaar veel onwetendheid heerst, terwijl het Surinaams Museum juist op dat vlak binnen Suriname de meeste kennis en ervaring in huis heeft. Bovendien heeft het museum nog altijd een archeoloog in dienst die wat de Surinaamse archeologie betreft als autoriteit geldt. Beide artikelen betroffen archeologische vondsten van 4000 jaar oud in het Apoera-gebied. Twee zinnen in deze […]
oktober 19, 2013

Museumstof 219: Daar kunnen we nu naar fluiten – de kuti.

Als deze museumstof verschijnt hebben we nog precies één dag, zondag 20 oktober om de tentoonstelling Linked Heritage te bezoeken. Althans, volgende week komen collega’s uit Brazilië en Frans Guyana om hun bruiklenen weer terug te halen. Alleen al het lenen van museumobjecten is een hele klus. Zaken als verzekeringen, transport, douanefaciliteiten, deskundigen voor het in- en uitpakken en een enorme administratieve romsplomp komen er aan te pas. We mogen van geluk spreken dat de in hoofdzaak Franse donoren over de brug gekomen zijn want de betrokken musea zelf zouden hier anders niet toe in staat zijn. De bruiklenen zullen […]
september 28, 2013

Museumstof 218: Schering en inslag – de skeritiki

In deze serie is eerder aandacht besteed aan bosneger houtsnijwerk. Aangezien de tentoonstelling Linked Heritage, waarin met name de culturen van indianen en bosnegers voor het voetlicht gehaald worden, voorlopig nog staat, vinden we hier een mooie aanleiding om af en toe aandacht te besteden aan daarin gepresenteerde bijzondere voorwerpen. Als we het over houtsnijwerk hebben dan denken de meesten van ons direct aan pagaaien, schalen, bankjes, roerspanen, waskloppers, trommels, kleine siervoorwerpen enz. Een type voorwerp dat je eigenlijk nooit meer ziet en je ook in museumcollecties vrij weinig tegenkomt, ze zijn dan ook behoorlijk zeldzaam, is de skeritiki, oftewel […]