Museumstof 222: Bwasiman den sabi en futu na santi.

Museumstof 221: Er wappert een Engelse vlag
december 2, 2013
Museumstof 223: alsof het gedrukt staat
januari 17, 2014
Show all

Museumstof 222: Bwasiman den sabi en futu na santi.

musstof222-bethesda

Een verpleegster verzorgt de open voet van een vrouw (afkomstig uit het Bethesda-album).

Fotografie is een dankbaar onderwerp voor Museumstof. Het fotoarchief van het museum is een van de afdelingen waar relatief vaak ‘iets’ gebeurt. Vooral de realisatie van onze fotosite heeft daar toe bijgedragen. Op 28 oktober jl. passeerden we de grens van 2 miljoen hits. En op de dag dat deze museumstof verschijnt, zo’n zes weken later, zijn we alweer ruim over de 2,2 miljoen hits heen. De vaart zit er behoorlijk in en de belangstelling is ongekend. Zou het een hang naar het verleden zijn? Afgelopen week konden twee bijzondere fotoalbums aan de collectie worden toegevoegd. Het eerste is een album met 106 foto’s van de leprozerie Bethesda. Het museum bezat zegge en schrijve slechts één foto van Bethesda. Met deze aanwinst is dus een behoorlijk hiaat in de collectie opgevuld. Helaas is er niets over de herkomst van het album bekend. Er zijn geen bijschriften bij de foto’s. Aan de hand van de afbeeldingen trekken we de voorlopige conclusie dat het album, dat nog in bijzonder goede staat verkeert, uit de jaren ’20 dateert. Er is onder andere een foto met in het negatief de tekst “de gouverneur komt langs” gekrast. Er zijn veel groepsfoto’s van personeel, wat interieurfoto’s, zoals een klaslokaal, foto’s van het terrein en uiteraard ook foto’s, al zijn het er niet veel, van melaatsen. Verder enkele gebouwen met namen, zoals Emma, Bethesda en Kinderhuis, anno 1926. Alles ziet er, ondanks de moeilijke omstandigheden, bijzonder vriendelijk, schoon en opgeruimd uit en dat geldt in overdrachtelijke zin dan vooral ook voor de personen op de foto’s. Liefdewerk voor de een en dankbaarheid van de ander moet het geweest zijn. Het andere fotoalbum dateert uit 1891/1894 en is afkomstig van Theodoor Lens die in die jaren hier als arts/chirurg was gevestigd. Het album werd ons door (wijlen) zijn zoon en via diens kinderen aan ons museum geschonken. De heer Lens verliet Suriname met (eerste) vrouw en zoontje om via Nederland zich op Curaçao te vestigen. Rond 1909 keerde hij naar Nederland terug, zijn zoontje was inmiddels in 1898 overleden. Een in 1896 geboren dochtertje bleef slechts 10 dagen in leven en zijn vrouw benam zichzelf in 1908 het leven. Het moet een bijzonder zware tijd zijn geweest. Bij zijn vertrek uit Curaçao schonk de bevolking hem als dank een bronzen, zilveren en gouden penning. Toeval of niet, de heer Lens werkte met name onder de leprozen, deed onderzoek en publiceerde over het onderwerp. Bethesda heeft hij niet gekend, de leprozerie werd in 1899 gesticht. Daarentegen schreef hij in 1895 onder de titel “Lepra in Suriname” bijvoorbeeld wel een artikel in Elsevier over de leprozerie Groot Chatillon en de geschiedenis die daaraan vooraf ging. In het Bethesda album menen we een foto te herkennen waarop de betonnen steiger van Groot Chatillon is te zien. Ook in het album van Theodoor Lens bevinden zich enkele foto’s van melaatsen. Hij liet evenwel twee fotoalbums na. Het tweede album verwachten we in januari en we komen dan zeker nog een keer uitgebreider op deze albums en de persoon Theodoor Lens terug. We doen ons best om over niet al te lange tijd een selectie foto’s uit alle drie albums via internet voor u beschikbaar te hebben.