Posts

January 5, 2003

Museumstof 31: je licht opsteken

Licht speelt, vooral in deze tijd, een belangrijke rol in ons leven. In vele culturen staat licht als het symbool voor hoop. Hoop op een betere toekomst. Vanaf de tijd dat de mens zelf vuur kon maken heeft hij dat ook gedaan, als warmte- en als lichtbron.Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich in de collectie van het Surinaams Museum heel wat lampen bevinden: olielampen, lampen met kaarsen maar ook lampen die branden op elektra. Reeds lang geleden ontdekte men dat vet een goede stof was om een draad in te branden. De dia is hiervan een goed voorbeeld: […]
January 3, 2003

Museumstof 30: Tinnegoed

Het blinkt niet meer, maar is nog wel erg mooi. In de collectie van het Surinaams museum vinden we een aantal tinnen voorwerpen terug. In een eerdere aflevering van Museumstof hebben we u wat informatie over koper voorgeschoteld. In deze mag u zich laven aan een tinnen beker. Nieuw tin werd vroeger gepoetst, zodat het bleef glanzen. Het was veel goedkoper dan zilver, maar kon als goede vervanging dienen. In het verleden noemden we tin ook wel het zilver van de armen. Maar oude voorwerpen zoals mooi gevormde en met krullerige letters gegraveerde kroezen, kunnen tegenwoordig heel wat opbrengen.
January 1, 2003

Museumstof 29: Pasensi sma n'a lasi

Aflevering 18 van Museumstof handelde over het begrip museum en de verzamelingen die in het verre verleden werden aangelegd, uitmondend in musea zoals we die vandaag de dag kennen. Het aanleggen van verzamelingen en de bedoeling die te bewaren voor het nageslacht impliceert dat er met zorg met die verzamelingen moet worden omgesprongen. Afhankelijk van het type verzameling moeten voorwaarden gecreëerd worden om ze in optima forma te houden. Een beeldende kunst-verzameling stelt hele andere eisen aan het onderhoud ervan dan bijvoorbeeld een textiel- of een fotoverzameling. Elke type voorwerp, misschien is het zelfs beter om te spreken van elke […]
December 27, 2002

Museumstof 28: de grafzerk als levensverhaal

Vele prominente Surinamers zijn in Fort Zeelandia begraven. Waar precies is niet bekend omdat de zerken zijn opgeruimd. Wellicht benoemde men vroeger het gehele gebied rondom het fort als ‘foto’, en niet slechts ‘bini foto’, dat alleen het binnenfort omhelst. Vlak buiten het fort liggen nu drie grafstenen, waaronder twee achttiende-eeuwse donkergrijze natuurstenen zerken met een mooie afbeelding er in uitgehouwen. Een van deze twee zerken behoorde bij het graf van Jacob Ernst Beeldsnyder Matroos. Behalve de naam is de tekst verder practisch onleesbaar. Misschien was hij familie van Wolphert Jacob, de uitgever van de eerste kranten in Suriname, die […]