Posts

June 3, 2019

Museumstof 270: een sluitende begroting

Veelvuldig wordt beweerd dat Suriname een verlieslatend gewest was van Nederland, en zeker geen wingewest. Dat zou betekenen dat er zeker na 1800 steeds geld in de kolonie is gepompt. Daarom is het des te verrassender een sluitende begroting afgedrukt te vinden, en wel in de publicatie van Jonkheer Cornelis Ascanius Van Sijpesteijn, getiteld ‘Beschrijving van Suriname, Historisch, Geografisch- en statistisch overzicht. Uit officiële bronnen bijeengebracht’ (1854, Den Haag: Van Cleef). Deze begroting beslaat 1 pagina (197) van het boek dat bestaat uit een overzicht van de geschiedenis in drie tijdvakken, een aardrijkskundige beschrijving en uitgebreide en gedetailleerde bevolkingsstatistieken van […]
June 3, 2019

Museumstof 269: Paramaribo steeds onder water

Elke regentijd is het weer een geklaag: de straten van Paramaribo lopen onder. Ook boven Fort Zeelandia valt de regen soms met bakken uit de lucht, maar het water blijft nooit lang staan. De zolen van je schoenen kunnen nat worden, maar je staat daar nooit tot je enkels in het water. Dat is niet zomaar. De zee kwam vroeger tot aan dit punt en zette schelpen af aan de vloedlijn. Deze schelpen zijn in de loop der tijden verworden tot schelpsteen, ook wel klipsteen genoemd. Het water zakt makkelijk door deze bodem, in tegenstelling tot de vette kleigrond, waar […]
June 3, 2019

Museumstof 268: Fu Moi Moi, de glossy

In het museum staat momenteel een tentoonstelling die speciaal gericht is op het onderwijs. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugd en haar zo spelenderwijs bekend te maken met de geschiedenis, en zeker met de geschiedenis van ons eigen land. Ook een belangrijke ingang is dat leerlingen van een bepaalde etnische achtergrond leren over de culturen van mensen met een andere achtergrond. Daar is deze expositie bij uitstek geschikt voor. De tentoonstelling heet Fu Moi Moi en gaat over het versierde lichaam, toen en nu. De tentoonstelling is ingericht op basis van de wijzen […]
June 3, 2019

Museumstof 267: Wim Bos Verschuur – omslagontwerp roman

In 1932 begon Wim Bos Verschuur te werken aan een roman. Hij schreef een tijdsbeeld over de woelige jaren ’30. De tijd van de protesten van Anton de Kom en anderen. Protesten tegen het koloniale wanbeleid en de zich verspreidende armoede onder de lagere klassen in Suriname. Er was sprake van uitbuiting en de arbeider kreeg het steeds moeilijker: minder werk, devaluatie en ellende. Wim had het gevoel dat hij daar wat aan moest doen. Hij handelde; liep voorop in protestacties en ontwierp strooibiljetten in diverse talen om de massa’s mensen van verschillende etnische achtergronden op te roepen tot marsen […]