Posts

March 21, 2005

Museumstof 71: Die zich dood werkt, wordt onder de galg begraven

Tijdens de dag van de Francophonie op 20 maart stond de Franse schrijver Proust centraal. Hij heeft in zijn lange roman over de zoektocht naar de verloren tijd een passage gewijd aan de affaire Dreyfus, een jood die onschuldig was verbannen naar de Franse strafkolonie ‘La Guyane’. Vele veroordeelden  kwamen per schip aan in St. Laurent, een deel werd opgesloten in het bagno van Iles du Salut, eilanden voor de kust van Kourou. Bagnards, zoals de gevangenen werden genoemd, ontsnapten ook wel, denkt u maar aan de film ‘Papillon’. De kortste en gemakkelijkste route was dan via Suriname. Een deel […]
February 15, 2005

Museumstof 70: Steengoed

Aardewerk wordt al sinds mensenheugenis gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Al ver voor onze jaartelling was men er achter gekomen dat je van klei voorwerpen kunt maken die, in de zon gedroogd, hun vorm bleven behouden. In de loop der tijd en onafhankelijk van elkaar is over de gehele wereld de techniek om aardewerk te kneden, te versieren, te bakken, te glazuren e.d. verder ontwikkeld. Ook de eerste bewoners van Suriname bakten aardewerk. Brengt U daarvoor maar eens een bezoekje aan de permanente tentoonstelling Suriname voor Columbus. Prachtig versierd en onversierd aardewerk, zowel voor huishoudelijk gebruik als anderszins bedoeld is  er […]
February 1, 2005

Museumstof 69: Verzamelwoede op het kinderboekenfestival

Een museum begint meestal als een kleine verzameling voorwerpen. Deze verzameling kan uit de kluiten wassen en zo groot worden dat een particulier de stukken die tot de verzameling behoren niet meer binnen zijn eigen woning kan opslaan. Dan wordt er naar andere huisvesting omgekeken. Als de verzameling voorwerpen belangrijk genoeg is, kan er zo een museum ontstaan. Verzamelen begint al vaak op jonge leeftijd, kinderen houden van sparen. Als peuters, en ook op de kleuterschool, zijn het al verwoede verzamelaars.
January 3, 2005

Museumstof 68: Zusters uit Suriname

Over ruim twee maanden, op 8 april, zal de expositie ‘Zusters uit Suriname’ in Fort Zeelandia geopend worden. Deze tentoonstelling gaat over de vele jonge Surinaamse verpleegsters die in de jaren ’50 en ’60 naar Nederland vertrokken om daar de grote tekorten in de verpleging te helpen opvangen.