Posts

June 6, 2006

Museumstof 83: De bijbel, tijdloos en actueel

Op woensdag 10 mei is in het Surinaams Museum (huis 9 tegenover Fort Zeelandia) een tijdelijke expositie geopend met de titel: ‘De Bijbel, tijdloos en actueel’. Deze tentoonstelling is een initiatief van het Surinaams Bijbelgenootschap ter ere van haar veertigjarig jubileum. De Educatieve Dienst van de Stichting Surinaams Museum heeft het personeel van het Bijbelgenootschap ondersteund bij het opzetten van het geheel.
June 5, 2006

Museumstof 82: Een gevoelige snaar raken

Met het verschijnen van het boek “Drie eeuwen Banya” van Trudi Martinus-Guda enkele weken geleden, is het niet verwonderlijk dat deze oude dans- en muziekvorm weer volop in de belangstelling staat. Daarom willen we in deze museumstof aandacht besteden aan de muziekinstrumenten die in het bezit zijn van de Stichting Surinaams Museum. In de collectie van het museum aan de Commewijnestraat is een grote collectie oude en nieuwere instrumenten aanwezig, uit allerlei culturen.
May 5, 2006

Museumstof 81: Wie wat bewaart, heeft wat – 4

Regelmatig maken we in Museumstof gewag van nieuwe aanwinsten en houden we U op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de verbouwing en inrichting van ons vernieuwde museumdepot. Bouwkundig is dat depot af, inhoudelijk wordt er nog hard aan gewerkt. Momenteel wordt de gehele collectie beeldende kunst door drie stagiairs van de Reinwardt Academie (museumopleiding) uit Nederland, onder handen genomen. Er wordt verantwoord schoongemaakt (onder andere met een speciale ‘museumstofzuiger’), gecheckt op mankementen, geïnventariseerd e.d.
April 3, 2006

Museumstof 80: Zusters uit Suriname – 2

In deze museumstof willen we u nog eenmaal wijzen op de tentoonstelling “Zusters uit Suriname, naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging” omdat die binnenkort zal worden ontmanteld. Deze tentoonstelling heeft dan 1 jaar gestaan en heel wat bezoekers getrokken. Het verhaal van een aantal zusters die vanuit Suriname in de jaren ’60 van de vorige eeuw naar Nederland trokken om daar een opleiding te volgen of te gaan werken, staat centraal. Daarnaast is er een Surinaams deel aan toegevoegd: “Van roeping tot beroep”. Op de begane grond, waar de antieke apotheek staat, is een aantal gegevens over de verpleging in […]