Posts

October 1, 2006

Museumstof 91: Gevarieerde kunstverzameling

De aanleiding tot deze museumstof is de verhuizing van de tentoonstelling “Uit en Thuis“ van Zorg en Hoop naar Fort Zeelandia. Zoals reeds in Museumstof 81 van 8 april 2006 vermeld staat, is enkele maanden geleden de Sticusa-collectie teruggekomen naar Suriname. Bij de feestelijke heringebruikname van de dependance van het museum op 29 juni jongstleden, werd tevens de tentoonstelling van deze verzameling beeldende kunst, ‘Uit en Thuis’ geopend. Het museumdepot is nu uitstekend uitgerust om de collectie Surinaams cultureel erfgoed te bewaren en per opslagruimte is een deelverzameling opgeborgen. Zo is beeldende kunst ondergebracht in een ruimte waarin een constructie […]
September 20, 2006

Museumstof 90: Curieus kinderboek

In de collectie van de bibliotheek van de Stichting Surinaams Museum is een nieuw item opgenomen: Jungle people van Louise en Richard Floethe. Aandacht hiervoor is op zijn plaats, omdat je niet vaak een Engelstalig kinderboek over Suriname tegenkomt. De Floethes zijn een echtpaar dat de halve wereld afreisde en een aantal indrukken verwerkte tot kinderboeken: Louise schreef de tekst en Richard maakte de illustraties. Louise Lee werd in 1913 in New York geboren. Ze trouwde met Richard Floethe in 1937. Veel van haar boeken zijn ervaringen uit haar jeugd. Louise participeerde ook in de educatieve kinderfilms die haar zoon maakte, […]
September 15, 2006

Museumstof 89: Digitaal collectiebeheer

De collecties van het museum moeten niet alleen goed beheerd worden en ingezet worden voor vaste of tijdelijke tentoonstellingen, elk afzonderlijk object moet ook worden geregistreerd, zodanig dat alle mogelijke gegevens die aan zo’n object gerelateerd kunnen worden, in een overzichtelijk systeem worden vastgelegd. Zo’n systeem noemen we een registratiesysteem. Vroeger werd zo een systeem veelal handmatig bijgehouden. Van elk object in de collectie werd een inventariskaart aangelegd waarop al die verschillende gegevens werden geregistreerd. De kaarten zaten dan in kaartenbakken, meestal op volgnummer maar ook thematisch kon je een collectie indelen.
September 5, 2006

Museumstof 88: Wie wat bewaart, heeft wat – 5

Regelmatig besteden we onder de kop “wie bewaart heeft wat” in museumstof aandacht aan zaken die met de collecties van het museum te maken hebben. We hebben het daarbij al enkele keren gehad over objecten die het museum op enigerlei wijze kon verwerven om vervolgens in het museumdepot te verdwijnen. Al eerder uitten we in Museumstof onze wens om op permanente basis een vitrine in te richten waarin de nieuwe aanwinsten kunnen worden opgenomen alvorens ze een definitieve plaats in de opslag krijgen. Dat moment is nu zo goed als aangebroken.