Posts

December 20, 2006

Museumstof 95: W.E.H. Winkels -De kolonie Suriname, indrukken en schetsen (oproep)

De collectie van de Stichting Surinaams Museum omvat heel bijzondere stukken. Werk van W.E.H. Winkels bijvoorbeeld. We kennen het allemaal, een aantal afbeeldingen kun je in diverse geschiedenisboeken tegenkomen. Maar de tekeningen zijn nooit apart  uitgegeven. In 2007 verschijnt er voor het eerst een platenboek, en wel “De Tooverlantaarn van Mr. Furet”. Dit is een verzameling van achttien prenten met bijbehorende tekst, die het verhaal van een blankofficier vertelt.
December 1, 2006

Museumstof 94: Sint in Suriname

Het fotoarchief van de Stichting Surinaams Museum bevat een prachtige collectie foto’s, van heel oude op glasnegatieven tot en met hedendaagse kiekjes. Werk van beroemde fotografen, zoals de gezusters Curiël of de heer Julius Muller, maar ook familiebeelden gemaakt door amateurs. Op een foto is Sinterklaas te zien, een beeld dat niet zo waarschijnlijk lijkt in Suriname. De traditie van het Sinterklaasfeest gaat heel lang terug. Waarschijnlijk heeft bisschop Nikolaos van Myra (het huidige Turkije) model gestaan voor de Sint. Deze overleed op 6 december in het jaar 340 en werd later heilig verklaard. Zijn faam verspreidde zich door het […]
November 5, 2006

Museumstof 93: Moni no de

Meer dan eens krijgen wij de vraag voorgelegd hoe het museum aan de middelen komt om de veelheid aan taken uit te kunnen voeren. De Stichting Surinaams Museum is geen overheidsinstelling doch een particuliere stichting. Dat betekent dat de inkomsten vrijwel volledig op eigen kracht vergaard moeten worden. Van overheidszijde is er sprake van slechts een zeer bescheiden subsidie en zijn een drietal mensen, op een totaal van ca. 20, aan de stichting uitgeleend.
October 15, 2006

Museumstof 92: Marronstudies – Kofi Agorsah

Om haar collectie uit te breiden kan een museum op verschillende manieren aan voorwerpen komen. Daar hebben we in eerdere afleveringen al eens over geschreven. Bij het doen van archeologisch veldwerk worden de vondsten vaak ook in een museum ondergebracht. Het Surinaams Museum heeft in het verleden veel archeologisch veldwerk verricht waarbij de vondsten niet alleen onze inhoudelijke kennis over de precolumbiaanse culturen vergrootten, maar tevens de fysieke museumcollectie behoorlijk uitbreidden. Daarmee kon onze archeoloog Versteeg bijvoorbeeld de permanente tentoonstelling “Suriname voor Columbus” inrichten. (Het gelijknamige boek is nog voorradig.)