Uncategorized

februari 5, 2003

Museumstof 38: Moni: no habi famiri

Regelmatig ontvangt het museum schenkingen van zeer uiteenlopende aard. Niet altijd is het aangebodene geschikt om in het museum te worden opgenomen. Indien dat wel het geval is komen deze schenkingen over het algemeen in het depot terecht. Zo mogelijk worden ze opgenomen in de openbare opstelling, dus in het museum en anders zullen ze misschien gebruikt worden bij tijdelijke tentoonstellingen. Bovendien staan ze voortdurend ter beschikking van wetenschappelijk onderzoek. Ze worden beschreven, er wordt een inventariskaart van aangelegd, ze worden eventueel gefotografeerd enz. In een van de volgende afleveringen van Museumstof zullen we wat dieper ingaan op de administratieve […]
januari 27, 2003

Museumstof 37: In stijl blijven

Het Surinaams Museum beheert meer dan 1200 voorwerpen die afkomstig zijn van de verschillende Bosneger (Marron) culturen. Helaas is het voorlopig nog niet mogelijk om op permanente basis een representatieve greep hieruit in het museum te presenteren. Op dit moment staat in Fort Zeelandia wel een tijdelijke tentoonstelling over Bosneger textiel. ITILFND (Zie Museumstof 32.) Het overgrote deel van die 1200 voorwerpen bestaat behalve uit het genoemde textiel uit houtsnijwerk zoals bankjes, roerspanen, pagaaien, pindawrijfplanken, waskloppers, gevels van huizen, kammen, diverse kleine voorwerpen die als souvenir gemaakt zijn, e.d. Voorts zijn er diverse zaken als aardewerk, amuletten, sieraden en muziekinstrumenten.
januari 26, 2003

Museumstof 36: Van mond tot mond

Regelmatig wordt het Surinaams Museum bezocht door mensen die naar aanleiding van wat ze zien in het museum of op de plek waar ze zich bevinden, het Fort Zeelandia, iets te melden hebben. Zeer uiteenlopende informatie komt op die manier naar ons toe. Af en toe is die informatie zeer waardevol. Soms is het aanvullende informatie over tentoongestelde zaken, soms betreft het mensen die lang tot zeer lang geleden in Suriname waren en naar aanleiding van het museumbezoek herinneringen ophalen. Zo was er laatst een meneer uit Nederland die als militair een jaar of veertig geleden een paar weken in […]
januari 14, 2003

Museumstof 35: het levende boek

Naar analogie van “Turning the Pages”, een gelijksoortig project van The British Library, initieerde het Tropenmuseum een project onder de naam “Het levende Boek”. Dit project behelst de digitale bewerking van historisch materiaal, in dit geval een boek, zodanig dat het geschikt is voor het werken met een touchscreen. Voor degenen die niet met dat begrip bekend zijn: het betekent dat je door met je vinger het computerscherm aan te raken, je de pagina’s van het op het scherm getoonde boek kunt omslaan, kunt inzoomen en achtergrondinformatie kunt opvragen.