mei 17, 2014

Museumstof 229: Internationale Museumdag/-nacht

18 Mei a.s. is het Internationale Museumdag. Deze dag werd in 1977 ingesteld door de ICOM (International Council of Museums). De dag is in de eerste plaats bedoeld om mensen ervan bewust te maken hoe belangrijk musea zijn in de ontwikkeling van een samenleving. De afgelopen jaren hebben bijna 30.000 musea in meer dan 120 landen rond deze dag activiteiten georganiseerd. Elk jaar wordt er een thema bedacht. Voor 2014 is dat: “Museum collections make connections”. Dit thema herinnert ons eraan dat musea levende instituten zijn die helpen verbindingen te leggen tussen bezoekers, generaties en culturen over de gehele wereld. 
mei 17, 2014

Museumstof 228: plantation to nation

U bent van ons een museumstof gewend met een titel in het Nederlands. Maar bij deze is Engels een noodzaak. Dit is namelijk de titel van een pas uitgegeven boek met als onderschrift: ‘Caribische musea en nationale identiteit’. En je kan de titel natuurlijk wel vertalen in de kop van deze museumstof, maar ‘plantage naar natie’ is toch niet zo klinkend. Vandaar. Dit boek is een uitgave in de serie Inclusive Museums, waar de bekende Indiase museoloog Amareswar Galla (Kopenhagen en Hyderabad) aan verbonden is. Hij is goed bekend met de problematiek van musea in landen in ontwikkeling. Opmerkelijk aan […]
mei 17, 2014

Museumstof 227: ratel en klepper

In twee van de laatste afleveringen van museumstof (nrs. 222 en 225) kwam het begrip lepra voorbij. Het betrof de schenking van een fotoalbum met foto’s van de leprozerie Bethesda alsmede twee fotoalbums van dr. Lens die zich zo interesseerde voor deze ziekte.  In de collectie van het museum bevinden zich twee ratels. Deze ratels kennen we tegenwoordig wellicht alleen nog als speelgoed, uitgevoerd in felgekleurd kunststof. Ze bestaan uit een handvat met op top een breed tandrad waaromheen door een ronddraaiende beweging een houten ‘tong’ wordt geslagen. Daardoor ontstaat het zo karakteristieke ratelend geluid. De houten ratels van het […]
mei 17, 2014

Museumstof 226: kinderen en het verleden

Het kinderboekenfestival is bij uitstek de gelegenheid om een kinder- of jeugdboek te promoten. In 2013 heeft de Stichting Surinaams Museum een jeugdboek uitgegeven met de titel ‘De toverlantaarn van meester Furet’ (in de serie Libri Musei Surinamensis, 7b). Dit boek wordt dit jaar ook op het KBF aan de scholen gepresenteerd. Het is een uitgave gericht op de hoogste klassen van het lager onderwijs en de jongeren van de eerste klassen van mulo en voj. De dames van de educatieve dienst van het museum, Joanna en Sabrina, vertellen eerst het verhaal aan de hand van 18 tekeningen. Het leven […]