April 20, 2017

Museumstof 266: in memoriam Arthur Parisius

Donderdag 13 april jongstleden bereikte ons het droevige bericht dat onze voorzitter, dhr. Arthur Parisius die dag was overleden. Arthur Parisius trad toe tot het stichtingsbestuur op 1 juni 1989, hetgeen betekent dat hij een kleine 30 jaren zijn krachten aan de Stichting Surinaams Museum heeft gegeven. Arthur begon als penningmeester, een functie die hij uitstekend bekleedde, en werd in 1995 bij het vertrek van Eva Essed-Fruin die tot dan toe de voorzittershamer hanteerde, tot voorzitter benoemd. Uitgerekend de jaren die Arthur aan onze stichting verbonden is geweest, zijn geen gemakkelijke jaren geweest. Natuurlijk waren er hoogtepunten, zoals de terugkeer […]
April 14, 2017

Cityscapes and Birdmen