juli 8, 2014

RESTAURATIE VAANDEL THALIA

Help ons een 19e eeuws vaandel te restaureren! Op 29 januari 2015 opent in het Joods Historisch Museum te Amsterdam een tentoonstelling over “Joden in de Nieuwe Wereld”. Op het Surinaams Museum is het beroep gedaan om een vaandel van Toneelgenootschap Thalia voor deze tentoonstelling in bruikleen ter beschikking te stellen. Het vaandel verkeert echter in zeer kwetsbare staat en zal daartoe eerst gerestaureerd moeten worden. Omdat het een van de oudste textiele voorwerpen uit onze collectie betreft dat niet verloren mag gaan, zetten we ons daar uiteraard voor in. In samenwerking met het Joods Historisch Museum in Amsterdam zijn […]
mei 26, 2014

Museumstof 230: Succesvolle Museumnacht

Afgelopen zaterdagavond, 17 mei, heeft ook de Stichting Surinaams Museum  meegedaan aan de ‘Museumnacht’, de locale uitvoering van de Internationale Museumdag. Deze dag is ingesteld door de Icom (de International Council of Museums, een culturele afdeling van de United Nations) en wordt sinds de oprichting in 1977 door vele musea wereldwijd ingevuld. Voor Suriname was dat nog niet het geval. Vorig jaar heeft het Rumhuis van de SAB haar deuren geopend, dit jaar was het initiatief meer omvattend en participeerden ook het Surinaams Museum, het Maritiem Museum van de MAS (Maritieme Autoriteit Suriname) en het Kerkelijk Museum van het R.K. […]
mei 17, 2014

Museumstof 229: Internationale Museumdag/-nacht

18 Mei a.s. is het Internationale Museumdag. Deze dag werd in 1977 ingesteld door de ICOM (International Council of Museums). De dag is in de eerste plaats bedoeld om mensen ervan bewust te maken hoe belangrijk musea zijn in de ontwikkeling van een samenleving. De afgelopen jaren hebben bijna 30.000 musea in meer dan 120 landen rond deze dag activiteiten georganiseerd. Elk jaar wordt er een thema bedacht. Voor 2014 is dat: “Museum collections make connections”. Dit thema herinnert ons eraan dat musea levende instituten zijn die helpen verbindingen te leggen tussen bezoekers, generaties en culturen over de gehele wereld. 
mei 17, 2014

Museumstof 228: plantation to nation

U bent van ons een museumstof gewend met een titel in het Nederlands. Maar bij deze is Engels een noodzaak. Dit is namelijk de titel van een pas uitgegeven boek met als onderschrift: ‘Caribische musea en nationale identiteit’. En je kan de titel natuurlijk wel vertalen in de kop van deze museumstof, maar ‘plantage naar natie’ is toch niet zo klinkend. Vandaar. Dit boek is een uitgave in de serie Inclusive Museums, waar de bekende Indiase museoloog Amareswar Galla (Kopenhagen en Hyderabad) aan verbonden is. Hij is goed bekend met de problematiek van musea in landen in ontwikkeling. Opmerkelijk aan […]