Actueel

June 3, 2019

Baka Foto

Zeer tot onze spijt is museumrestaurant Baka Foto momenteel voor onbepaalde duur gesloten wegens niet nagekomen verplichtingen van de uitbaatster. Wij hopen over enige tijd u weer te mogen verwelkomen en vragen u begrip voor deze kwestie van overmacht.
June 3, 2019

Museumstof 277: in memoriam Frans Bubberman

Op 15 mei jl. overleed Frans Bubberman (Buitenzorg, Ned. Indië 12-11-1928 – Rheden 15-05-2019). Na hier zijn stage gelopen te hebben kwam Frans als houtvester in 1957 terug naar Suriname waar hij te werk werd gesteld bij de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB), waar hij uiteindelijk jarenlang de leiding had. In enkele andere herinneringen die aan Frans werden opgehaald, is zijn grote verdienste op zijn vakgebied, alles wat met het Surinaamse bos te maken heeft, al aan de orde gekomen. Frans is echter ook geruime tijd (midden jaren ’60 – 1982) lid geweest van het stichtingsbestuur van het Surinaams Museum. […]