Baka Foto – museumrestaurant
juni 3, 2019
Show all

Covid-19

Vanwege de Covid-19-pandemie is het Surinaams Museum gesloten geweest vanaf 16 maart 2020. Tal van maatregelen om het virus onder de duim te krijgen werden in die periode afgekondigd.


De laatste maatregelen geven ons de mogelijkheid heel voorzichtig weer open te gaan voor het publiek. We doen dat in samenspraak met de nieuwe uitbaters van ons  museumrestaurant Baka Foto, waarvan met name het open terras aan de rivierzijde weer toegankelijk zal zijn gedurende de openingstijden van het museum.

De protocollen terzake zullen daarbij goed in acht worden genomen!

Er is met behulp van pijlen een vaste looproute door het museum vastgesteld, zodanig dat individuele bezoekers elkaars pad niet kruisen.

Bij binnenkomst worden uw contactgegevens vastgelegd: naam en tel.nr.

Vanaf 17 maart zullen museum en terras op de woensdagen, donderdagen en vrijdagen van 09 – 14 uur geopend zijn. Op de zondagen van 10 – 14 uur.

Volgt u de aanwijzingen van het personeel!

Mettertijd zal bezien worden of we de openingstijden kunnen verruimen en langzaam weer kunnen terug keren naar de tijd van voor Covid.

De gratis rondleidingen op de zondagen vinden vooralsnog geen doorgang. De groepsgrootte laat dat niet toe.