Museumstof 252: virtuele tour door het museum

Museumstof 251: 10 oktober – Dag der Marrons
October 9, 2015
Museumstof 253: Al wat deze klok slaat is Suriname
December 18, 2015
Show all

Museumstof 252: virtuele tour door het museum

Regelmatig is in deze serie aangehaald dat de collecties van het museum op verschillende manieren ontsloten kunnen worden. We denken dan bijvoorbeeld aan tentoonstellingen, publicaties, voordrachten, rondleidingen e.d. Een relatief nieuwe manier van ontsluiten is digitaal. Internet is inmiddels niet meer weg te denken en de jongere generatie weet niet eens meer beter. De oudsten onder ons daarentegen leerden misschien nog schrijven met een in inkt gedoopte kroontjespen en hielden een inktlap bij de hand, ze sloegen op de toetsen van de nu zo ouderwetse schrijfmachine (ook wel typ- of tijpmachine) en verspreidden hun berichten door middel van stencils. Na de mechanische schrijfmachine met inktlint kwam begin jaren ’60 de electrische schrijfmachine (later de elektronische) met ronddraaiende metalen ‘letterbol’ of ‘letterschijf’. Als begin jaren ’80 de personal computer (pc) zijn intrede doet, luidt dat het langzame maar gestage vertrek in van de schrjifmachine. In 1990 maken we kennis met internet en daarmee wordt het gebruik van bijvoorbeeld getypte en per post verstuurde brieven een stuk teruggedrongen. Electronische post (E-mail of E-post) voor persoonlijk en zakelijk gebruik heeft sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

M252

Schrijver aan een lessenaar met inktpot en ganzeveer op de plantage Atroce. Detail uit een tekening van W. Winkels, 1840.

Dezelfde ontwikkeling hebben we uiteraard ook bij het museum gezien. De laatste electronische schrijfmachine is in de collectie opgenomen. Daarin bevindt zich ook nog een aantal mechanische schrijfmachines die ons door deze en gene geschonken zijn.

Hierboven kwam het begrip stencil al even naar voren. Bij een stencil wordt met behulp van een sjabloon dat inkt doorlaat een afdruk gemaakt van een tekst of tekening. De tekst wordt eerst op het sjabloon getypt. Het is min of meer de voorloper van de kopieermachine of printer zoals we die nu gebruiken. Er was een periode dat door het museum een nieuwsblad uitgegeven werd onder de naam Museumkoerier. Deze werd vervaardigd door middel van een stencil. Scholen, bedrijven of andere instanties beschikten vaak zelf over een stencilmachine waarmee naar believen de oplage van het uit te geven blad kon worden ‘uitgedraaid’.

 

Niets van dat alles is er dus meer, ook wij zijn “digitaal gegaan”. Van handgeschreven of getypte brieven is geen sprake meer. De communicatie geschiedt vrijwel uitsluitend door middel van internet. En hier komt het begrip ontsluiten weer terug. Sinds 2010 staat een belangrijk deel van ons fotoarchief op internet en dat blijkt een ware publiekstrekker te zijn. Het aantal hits beloopt inmiddels de 4,5 miljoen. Een dergelijke ontsluiting zou via publicaties onmogelijk zijn. In samenwerking met musea uit de regio wordt langzaam gewerkt aan ontsluiting van de diverse collecties.

En recent is de website van het museum nieuw leven ingeblazen. Diverse informatie kan zo eenvoudig geraadpleegd worden. Denk aan informatie voor bezoekers van het museum, over de educatieve dienst, over de verhuur van zalen of binnenplaats enz. Ook wordt over de diverse collectieonderdelen een en ander verteld en geillustreerd met foto’s. Maar onze mooiste blikvanger is wel de virutele tour die u door een deel van het museum kunt maken. Schoonheidsfoutjes moeten weliswaar nog worden weggewerkt maar u kunt met een enkele muisklik een goede indruk krijgen van de ingerichte zalen en de omgeving. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is het Surinaams Museum hiermee de eerste in Suriname en hopelijk trendsetter.