Museumstof 80: Zusters uit Suriname – 2

Museumstof 79: In memoriam Corry Promes
March 3, 2006
Museumstof 81: Wie wat bewaart, heeft wat – 4
May 5, 2006
Show all

Museumstof 80: Zusters uit Suriname – 2

In deze museumstof willen we u nog eenmaal wijzen op de tentoonstelling “Zusters uit Suriname, naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging” omdat die binnenkort zal worden ontmanteld. Deze tentoonstelling heeft dan 1 jaar gestaan en heel wat bezoekers getrokken. Het verhaal van een aantal zusters die vanuit Suriname in de jaren ’60 van de vorige eeuw naar Nederland trokken om daar een opleiding te volgen of te gaan werken, staat centraal. Daarnaast is er een Surinaams deel aan toegevoegd: “Van roeping tot beroep”. Op de begane grond, waar de antieke apotheek staat, is een aantal gegevens over de verpleging in Suriname te vinden van voor 1950. Vooral de collectie foto’s die de verpleging in het s’Lands Ziekenhuis zo rond 1920 afbeelden, zijn een lust voor het oog. De vergrootte afbeeldingen geven een goed beeld van de sociale omstandigheden waaronder arts, verpleegster en patiënt in die tijd verkeerden. Verder is er een aantal voorwerpen uit de verpleeghistorie te zien. Op de 1e verdieping is de centrale expositie te zien met persoonlijke verhalen, geïllustreerd met mooie grote foto’s en diverse voorwerpen. Op de zolder is te zien hoe bevallingen door de eeuwen heen in Suriname verliepen plus hoe de opleidingen en de verpleegkundige situatie in het binnenland zijn ingericht.

MS080

Kinderen kijken gebiologeerd naar het model van een geamputeerd been, vervaardigd door Louis Eduard Wijdenbosch (vermoedelijk jaren ’40.

Naast toeristen die het Fort bezoeken, heeft de Educatieve Dienst van de Stichting Surinaams Museum een scholenprogramma aan de tentoonstelling gekoppeld. Een groot aantal scholen heeft hier gebruik van gemaakt. Voor dit programma waren twee verschillende werkboekjes gemaakt, een voor klas 4-5-6 van de GLO-scholen, en een voor de VOJ- en VOS scholen. De scholen komen op afspraak en gaan in groepen van ongeveer 25 leerlingen de tentoonstelling in, waar ze aan de hand van de vragen in het werkboekje die ze kunnen beantwoorden, leren over de geschiedenis van de verpleging. Aan de scholenbezoeken is een leerkrachtenbijeenkomst vooraf gegaan om de begeleiders te informeren over de inhoud en de didactische mogelijkheden in de klas bij deze tentoonstelling.

In totaal hebben van april tot eind 2005 4.244 leerlingen de tentoonstelling bezocht. Cijfers over de eerste maanden van 2006 zijn nog niet voorhanden. Vermeldenswaard is dat, dank zij bemiddeling van mevrouw Heijmans (nu gepensioneerd verpleegkundig directrice) er veel leerlingverpleegsters in het Fort zijn geweest en daarvoor een aantekening hebben gekregen in hun werkboekje. Het bezoek van VOJ-studenten was enigszins teleurstellend, we hadden gehoopt dat zij deze gelegenheid zouden meenemen om zich te informeren over verpleegkundige beroepen.

De lagere scholen zijn wel in grote getale gekomen. Leuk daarbij is de grote opkomst van kleuters. Uit onderzoek was gebleken dat zij over het algemeen weinig bezoek brengen aan Fort Zeelandia, dus de speciale promotie vanuit de Educatieve Dienst heeft zeker geholpen. We willen de St. Bernadetteschool met een speciale vermelding vereren, omdat van deze school alle 16 (parallel)klassen zijn geweest. Daaruit blijkt wel dat het de moeite waard was. Neemt u dus alsnog de gelegenheid te baat om de tentoonstelling te komen bezichtigen. De tentoonstelling is verlengd tot eind april.