Museumstof 77: Waerachtich verhael

Museumstof 76: Het verleden ontsluierd
December 3, 2005
Museumstof 78: Wie wat bewaart, heeft wat – 4
February 3, 2006
Show all

Museumstof 77: Waerachtich verhael

Vaak is het moeilijk een bepaald boek te vinden in Suriname. Er is geen nationale bibliotheek waar zich alle titels bevinden die Suriname betreffen en de collectie is soms slecht ontsloten. Daarom is de Nationale Database Suriname opgezet: een digitale catalogus die te zijner tijd alle titels over Suriname moet bevatten. De website is: www.nationallibrary.sr 

De presentatie van deze database heeft eind 2005 plaatsgevonden op de universiteit, door middel van een handeling die is verricht door dr. André Loor. Hij heeft het meest recent verschenen boek over Suriname op de computer opgezocht door in te loggen op de database en de titel in te voeren: Suriname discovered. Dit is een fotoboek van de hand van M. de Nood, uitgegeven door Vaco, eind 2005.

Daarnaast heeft dr. Loor ook het alleroudste boek over Suriname opgehaald. Dit is een heel bijzonder werkje over de verovering van Suriname door Abraham Crijnssen: “Waerachtich Verhael Van de Heerlijke overwinning van Pirmeriba, Ende De Reviere Seraname […]”. De titel beslaat verder het gehele voorblad en geeft een beschrijving van de reis langs Essequibo, Pomeroon en Tobago. Het is opgetekend op het schip de Vissers-Herder op 29 mei 1667, terwijl het tussen Guadeloupe en Antiqua zeilde.

MS077

Er is een mooie kleine gravure van een aantal schepen op het voorblad weergegeven, waarschijnlijk de vloot onder leiding van Crijnssen. Het werkje is gedrukt door Johannes Rammazeyn, ‘Boeckdrucker woonende op Stadts Cingel over de Nieuwe-have’. Curieus genoeg is de auteur van het boekje niet op de voorpagina weergegeven. Zijn naam staat vermeld aan het einde: Abrahamus à Westhuysen. Hij heeft het opgedragen aan zijn ‘Amice’ (vriend) frater S. V. Westhuysen, waarschijnlijk een familielid.

Een andere bijzonderheid van dit werkje is de omvang. De tekst beslaat slechts negen pagina’s, verder zijn er een aantal lege pagina’s ingebonden. De inhoud vertelt het verhaal van de reis ‘naar ’t vaste land van America’ vanaf de Canarische eilanden. De belangrijkste gebeurtenis die is beschreven, handelt over de inname door Abraham Crijnssen van het Fort Willoughby, in het boekje ‘Casteel’ genoemd. Het werk verscheen in 1667, dus vrijwel direct na de inname van de kolonie Suriname door de Zeeuwen en is daarmee het oudste drukwerk over Suriname als Nederlandse kolonie.

Ondanks de ouderdom bevindt de uitgave zich in uitstekende staat, er is weinig beschadiging aan het papier en vrijwel geen ‘foxing’ ofwel roestkleurige vlekjes.

Dr. Loor kende dit oude boekje natuurlijk, en hij kon er dan ook wat over vertellen terwijl hij de webpagina met de titelbeschrijving voor zich had. Op de webpagina is ook te zien waar het boek zich bevindt: in de bibliotheek van het Surinaams Museum. Deze is gevestigd in de gerestaureerde dependance aan de Commewijnestraat.

Het doel van de website is om alle mensen die iets willen opzoeken over Suriname, deze mogelijkheid te verschaffen door middel van de Nationale Database Suriname. Dit is tevens een goede promotie voor Suriname als land: elke geïnteresseerde, student of wetenschapper, kan met de computer bekijken wat er is verschenen, en in welke bibliotheek het werk zich bevindt. Natuurlijk ook een goede zaak voor Surinaamse auteurs die aldus wereldwijd bekendheid kunnen krijgen. En voor Surinaamse zaken, die zo ook meer worden verspreid. 27 Instanties en bedrijven werken mee aan de website, er zal steeds nieuwe informatie worden toegevoegd. Ook al zijn de schrijvers reeds lang dood. Zoals Abraham Westhuysen!