Museumstof 52: Ondrofeni sa leri yu

Museumstof 51: Suriname voor Columbus
January 3, 2004
Museumstof 53: Suriname voor Columbus 2
January 10, 2004
Show all

Museumstof 52: Ondrofeni sa leri yu

Een van de belangrijke taken (zo niet de belangrijkste) taak van de Educatieve Dienst van de Stichting Surinaams Museum is de stimulatie en coördinatie van het scholenbezoek aan Fort Zeelandia. Het is immers zo: museumbezoekjes blijven je bij! Velen van ons zullen die ervaring hebben opgedaan. Stof opdoen uit geschiedenisboeken is natuurlijk noodzakelijk, maar voorwerpen werkelijk zien en betasten zorgt er toch voor dat je het beter onthoudt. Als je bijvoorbeeld eenmaal een slavenboei hebt gezien, vergeet je dat nooit meer.

Om het scholenbezoek te vergroten heeft de Educatieve Dienst een vast programma. Voorafgaand aan het scholenbezoek worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij het thema van de tentoonstelling wordt voorgehouden aan de leerkrachten. Zij krijgen materiaal om toe te voegen aan de Museummap. Deze map, gesponsord door Staatsolie, is in 2001 over 500 scholen door het gehele land verspreid. Het losbladige systeem is ideaal om elk jaar nieuwe informatie aan toe te voegen. Verder krijgen de leerkrachten materiaal voor de leerlingen en brengen ze een bezoek aan de tentoonstelling.

Docenten op museumbezoek

De afgelopen week gehouden bijeenkomsten hebben onze verwachtingen overtroffen. Het aantal leerkrachten dat heeft geparticipeerd is gegroeid van 125 (in 2001) naar 190, bijna 40 % van alle scholen in Suriname. Dit betekent dat deze formule zijn vruchten afwerpt, zeker als we ook kijken naar het aantal kinderen dat het museum de laatste jaren heeft bezocht. Dat is gegroeid van 763 naar meer dan 5085 per jaar. In 2002 overtrof het aantal bezoekende kinderen zelfs dat van het aantal volwassenen. Ongekend in de geschiedenis van de Stichting Surinaams Museum!

De eerste twee dagen van de bijeenkomsten waren gereserveerd voor de leerkrachten van lagere scholen. De derde dag was voor docenten (geschiedenis, maatschappijleer of Nederlands) van scholen voor het VOJ en het VOS. Bij deze bijeenkomsten lag de focus op twee onderwerpen: slavernij en archeologie. Het eerste onderwerp is in het kader van de tijdelijke tentoonstelling ‘Susanna du Plessis, portret van een slavenmeesteres’. De uitgedeelde werkbladen hebben dan ook vooral betrekking op de verdieping van de kennis van de leerlingen op het gebied van slavernij. De Educatieve Dienst beoogt namelijk steeds een aanvulling en veraanschouwelijking te bieden op de in het onderwijscurriculum aangeboden stof. Algemene didactische werkvormen voor leerkrachten én verwerkingsbladen op niveau van de leerlingen kunnen resulteren in een bredere kijk op de materie.

Het tweede onderwerp dat is toegelicht, archeologie, past bij de permanente tentoonstelling ‘Suriname voor Columbus’. Eind december 2003 is deze geopend en er is tevens een prachtige uitgave met dezelfde titel verschenen. De Educatieve Dienst is bezig bij deze expositie ook materiaal voor de scholen te ontwikkelen. Dit zal in de komende maanden aan de scholen worden verstrekt. Voor ons een goede gelegenheid om daar later in een Museumstof op terug te komen. We hopen vooraleerst dat het museumbezoek van scholieren de trend van de leerkrachten zal volgen en dat we na deze bijeenkomsten nog meer leerlingen zullen kunnen tellen dan voorheen. Voor het educatief programma bent u welkom met uw school op de dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 9 uur. Maakt u wel even een afspraak van te voren, op telefoonnummer 425871.