Museumstof 51: Suriname voor Columbus

Museumstof 50: Sabi diri
November 20, 2003
Museumstof 52: Ondrofeni sa leri yu
January 5, 2004
Show all

Museumstof 51: Suriname voor Columbus

Het Surinaams Museum is een cultuur-historisch museum. Dat betekent dat de collecties van het museum zeer gevarieerd zijn. De diverse verzamelingen zijn gedurende tientallen jaren opgebouwd en zijn doorlopend aan uitbreiding onderhevig. Het museum beschikt over zeer bijzondere deelcollecties. Een prachtige collectie is die met betrekking tot de archeologie van Suriname. Het jaar 1860 kunnen we beschouwen als het jaar waarin voor het eerst belangstelling voor de Surinaamse archeologie ontstond. Sinds die tijd zijn er in Suriname meer dan 400 archeologische vindplaatsen geregistreerd. De collectie wordt nog steeds aangevuld. Regelmatig worden nieuwe vondsten aan het museum aangeboden. De archeologische voorwerpen behoren uiteraard tot de oudste. Suriname werd 10.000 jaar geleden al bewoond. Uit die periode zijn bijvoorbeeld prachtige pijlpunten overgebleven, afkomstig van de Sipaliwinisavanne.

Eind december werd door president Venetiaan een nieuwe tentoonstelling in het museum geopend onder de naam “Suriname voor Columbus”. Deze tentoonstelling gaat uitsluitend over de eerste bewoners van Suriname, althans ze betreft de periode van vóór Columbus. Voor een museum dat zich met de geschiedenis van land en volk bezig houdt is dat een mooi uitgangspunt.

Uit die vroege periode zijn geen geschreven bronnen beschikbaar. De eerste bewoners van Suriname beschikten niet over een schrift. Dat betekent dat er vrijwel niets uit de eerste hand bekend is, hooguit in de vorm van overgeleverde verhalen en technieken. Vrijwel alles wat we weten van toen, dat weten we op grond van het archeologisch onderzoek dat door de jaren heen gepleegd is.

Precolumbiaans artefact uit de collectie van het Surinaams Museum

Precolumbiaans artefact uit de collectie van het Surinaams Museum

Bij de tentoonstelling verscheen een prachtige monografie onder dezelfde titel. Tentoonstelling en publicatie geven voor het eerst een overzicht van de huidige inzichten in de bewoners en de culturen die er in Suriname waren voordat Alonso de Ojeda hier arriveerde. De tentoonstelling is overigens permanent van opzet en dus doorlopend te bezichtigen.

Voor elk mens is het belangrijk dat hij weet waar hij vandaan komt. Dat heeft alles met identiteit te maken. Door het kennen van je geschiedenis geef je mede inhoud aan je identiteit. Identiteit is niet statisch, zij is vooral gebaseerd op de context van het leven van vandaag maar haar wortels liggen in het verleden en wel in de geschiedenis van jezelf en de geschiedenis van hen uit wie je voortgekomen bent. De huidige nazaten van die vroege bewoners van ons land zullen dan ook zeer ingenomen zijn met tentoonstelling en boek. Het gaat uiteindelijk om hύn geschiedenis!

De publicatie “Suriname voor Columbus” rolde vlak voor de opening van de tentoonstelling van de persen. Zodra de gehele voorraad in Suriname is gearriveerd zal een deel ervan worden verspreid over diverse bibliotheken en scholen in stad en district waarbij voorop staat dat de huidige nazaten van de vroege bewoners van Suriname, waar ze zich in Suriname ook mogen bevinden, in hun eigen omgeving over dit werk kunnen beschikken.