Museumstof 49: Pasensi sma n’a lasi – 2
November 14, 2003
Museumstof 51: Suriname voor Columbus
January 3, 2004
Show all

Museumstof 50: Sabi diri

In aflevering 49 van museumstof is ingegaan op de restauratie van het pand aan de Commewijnestraat 18, waarin depot en bibliotheek van het Surinaams Museum zijn ondergebracht. In deze aflevering zullen we wat nader ingaan op de herinrichting en modernisering van de bibliotheek. Op dit moment brengen Tilly Minnée en Margo Kooijman een werkbezoek aan de bibliotheek om de hervormingen door te nemen en advies te geven op het gebied van inrichting en automatisering van het bibliotheeksysteem. Margo is manager binnen de afdeling Information & Library Services. Tilly leidt de aquisitie-afdeling van de bibliotheek van het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) te Amsterdam, een instantie die veel raakvlakken heeft met het Surinaams Museum. Zij onderstreept wederom de enorme culturele en historische waarde van onze bibliotheek, die een grote collectie antiquarische Surinamica bevat. Er zijn zo’n 35.000 titels aanwezig waarvan de oudste druk uit 1671 stamt en het oudste handschrift is gedateerd op 1684. Het is dan ook van niet te onderschatten belang dat de ruimten waarin de boeken en archieven worden ondergebracht ook aangepast zijn aan de voorwaarden voor goede conservering.

Als gast van de bibliotheek van de Stichting Surinaams Museum zullen we in de nabije toekomst de leeszaal bezoeken. Deze zal in de toekomst worden uitgerust met een aantal computers waarmee de bezoeker toegang heeft tot de catalogus. Men kan een aanvraag doen op titel, auteur of trefwoord. Het bibiotheekpersoneel is momenteel bezig om alle titels in te voeren. Over het te gebruiken systeem is nog overleg gaande. De bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit gebruikt een programma dat mogelijk ook door het museum geïnstalleerd zal gaan worden. In de leeszaal zullen ook naslagwerken zoals woordenboeken en encyclopediën worden opgesteld.

Niet toegankelijk voor de bezoeker is de bibliotheek zelf. Op de begane grond zal het deel van de collectie worden ondergebracht dat het meeste door de bezoekers wordt opgevraagd om in te zien. Dit zijn vooral boeken en tijdschriften op het gebied van ethnografie (nr. 3), kunst (nr.7) en geschiedenis (nr. 9). De nummers slaan op de hoofdrubriek waartoe het werk behoort. Elke tak van wetenschap heeft een nummer als begincode, waarna het boeknummer volgt.

MS50

De antiquarische boeken worden in speciale kasten opgeborgen. De staf van de bibliotheek heeft reeds een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de staat van deze werken. Zo worden ze gecontroleerd op band- en vochtschade. Tevens kijkt men naar mechanische schade zoals scheuren en verklevingen. Ook de inwerking van chemische processen en de vraatzucht van boekenwormen worden geregistreerd. Deze inventarisatie vindt plaats zodat specialisten te zijner tijd de werken op juiste wijze kunnen restaureren. Ook zal de staat van het werk bepalend zijn voor het feit of het boek ingezien zal mogen worden. Het is begrijpelijk dat in slechte staat verkerende werken er niet beter op worden als ze door leken worden doorgenomen, hoe voorzichtig men ook is. Daarom is het van groot belang dat de er van de belangrijke teksten waar veel vraag naar is op deskundige wijze duplicaten worden gemaakt. Ze zijn dan toegankelijk voor alle belangstellenden.

De gehele renovatie van de bilbiotheek is een onderneming waar heel wat mensen bij betrokken zijn. Het eindresultaat is een goed toegankelijke bibliotheek die aan een grote vraag zal voldoen, zowel van wetenschappers als studenten. Ook van buiten Suriname is er altijd een bijzonder grote belangstelling voor onze bibliotheek geweest. We kijken dan ook met veel genoegen uit naar de heropening, die naar verwachting in de loop van 2004 plaats zal vinden.