Museumstof 49: Pasensi sma n’a lasi – 2

Museumstof 48: Albert Helman
November 5, 2003
Museumstof 50: Sabi diri
November 20, 2003
Show all

Museumstof 49: Pasensi sma n’a lasi – 2

In aansluiting op museumstof 29 willen wij u in deze aflevering graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot de verbouwing van ons museumdepot te Zorg en Hoop. Wij gaven in die aflevering reeds het belang aan van een goed museumdepot waarin het cultureel erfgoed veiliggesteld kan worden. Voorts gaven we aan dat er door Nederland middelen vrijgemaakt zouden worden om ons depot af te kunnen bouwen en dat het Tropenmuseum te Amsterdam als counterpart zou optreden. Inmiddels zijn de middelen losgekomen en wordt er reeds een kleine maand hard gewerkt aan de verbouwing van het pand.

We zullen in deze ronde niet specifiek ingaan op de museaal inhoudelijke kant maar geven u graag een indruk van waar de verbouwing uit bestaat. Het gehele pand alsmede het nieuwbouwgedeelte wordt met enkele tientallen centimeters opgehoogd. Vanwege de slechte afwatering in de wijk, blijft het water na zware regenval lang staan en dringt het door tot in het gebouw. Delen van de collecties hebben regelmatig in het water gestaan. Een radicale oplossing bestaat dan ook uit het verhogen van alle vloeren.

Behalve voor de opslag van collecties is in het museumdepot ook de bibliotheek van het Surinaams Museum ondergebracht. Het depotgedeelte is niet toegankelijk voor derden, de bibliotheek daarentegen heeft een publieksfunctie. Binnen Suriname beschikt onze bibliotheek over de grootste collectie antiquarische werken. De basis voor de bibliotheek werd gelegd door een partij boeken die beschikbaar kwam bij de opheffing van de Koloniale Bibliotheek in de jaren ‘50. Door de jaren heen is er heel veel gebruik van de museumbibliotheek gemaakt door met name wetenschappers en studenten. De bibliotheek van het Surinaams Museum blijkt steeds weer een onuitputtelijke bron aan informatie te zijn. Er komt een zee aan ruimte beschikbaar voor de biliotheek, mede door het aanbrengen van een mezzazine, een verdieping in de betreffende ruimte, zodat er ook met het oog op de toekomst de eerste tientallen jaren flink verzameld kan worden. Ten behoeve van het publiek is een ruime leeszaal gepland. Met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is speciaal voor de bibliotheek een vierjarig samenwerkingsverband aangegaan. Het KIT ondersteunt het Surinaams Museum bij de reorganisatie van de bibliotheek. Per 1 december wordt reeds de tweede missie verwacht.

De museumcollecties worden alle voor zover mogelijk groepsgewijs ondergebracht: er komen aparte ruimten voor bijvoorbeeld het fotoarchief, de textielcollectie, de collectie beeldende kunst en het meubillair. Dat betekent dat per collectie zo goed mogelijk aan specifieke opslagvoorwaarden kan worden voldaan.

In samenwerking met het Tropenmuseum te Amsterdam is een speciaal trainingsprogramma voorbereid met betrekking tot beheer en behoud van museumcollecties. Gedurende de verbouwing zullen enkele workshops plaatsvinden onder leiding van deskundigen om betrokken werknemers de basiskennis bij te brengen voor wat betreft het omgaan met museale voorwerpen, passieve en actieve conservering e.d. Gegadigden uit andere instituten krijgen de gelegenheid deel te nemen aan de workshops. De grote centrale zaal blijft intact en zal dus beschikbaar blijven voor het houden van diverse activiteiten.

MS49