Museumstof 012: in memoriam bestuurslid Jnan Adhin

Museumstof 011: Schoolbezoek
September 3, 2002
Museumstof 013: Suriname op de gevoelige plaat
October 7, 2002
Show all

Museumstof 012: in memoriam bestuurslid Jnan Adhin

Met het verscheiden van ons zeer gewaardeerde bestuurslid J. Adhin op 16 januari 2002 is ons oudste bestuurslid in zowel leeftijd als lidmaatschapsduur komen weg te vallen. De afgelopen weken zijn er heel veel mooie en lovende woorden over dhr. Adhin uitgesproken en op papier gezet. Wij kunnen ons daar alleen maar bij aansluiten. Wat velen evenwel niet wisten, is dat hij bijna 35 jaar lang bestuurslid is geweest van de Stichting Surinaams Museum. Daarom willen wij deze museumstof van harte opdragen aan de persoon Adhin die zoveel voor onze stichting heeft betekend.

Dhr. Adhin trad eind jaren ’60 toe tot het bestuur van de Stichting Surinaams Museum. Het is niet geheel duidelijk wanneer dat precies was. (De tijdelijke ontoegankelijkheid van ons huisarchief is daar debet aan.) In 1968 bekleedt hij voor de duur van 1 of 2 jaren de functie van secretaris. Maar al in stukken uit 1967 wordt hij genoemd. Hij was toen lid van de adviescommissie van WOTRO (Wetenschappelijk Onderzoek voor de Tropen), die regelmatig met het stichtingsbestuur vergaderde. De Stichting Surinaams Museum had onderdak in het pand dat oorspronkelijk aan Wotro toebehoorde. Dat is het pand aan de Commewijnestraat waar momenteel het museumdepot en de bibliotheek zijn gehuisvest. Mogelijk dat daar zijn relatie met het museum gestalte kreeg. Van 1972 – 1973 trad dhr. Adhin op als waarnemend voorzitter voor dhr. Michels.

1 Februari 1968, overdracht Wotro-gebouw aan Stichting Surinaams Museum. Achter de tafel van rechts naar links: Mr. H. de Vries, Ir. J. Ruinaard, Dr.Mr.Drs. J. Adhin, E. de Vries en Ir. H. Ferrier.

1 Februari 1968, overdracht Wotro-gebouw aan Stichting Surinaams Museum. Achter de tafel van rechts naar links: Mr. H. de Vries, Ir. J. Ruinaard, Dr.Mr.Drs. J. Adhin, E. de Vries en Ir. H. Ferrier.

Dhr. Adhin heeft zich altijd enorm ingezet voor het Surinaams Museum. Vrijwel altijd was dat op de achtergrond; een harde en stille werker. Hij was bovendien een zeer erudiet mens. Welk onderwerp of probleem er ook op de bestuurstafel mocht worden gelegd, de invalshoek van dhr. Adhin gaf altijd weer dát beetje extra kijk op de zaak waardoor er ook altijd wel een geschikt antwoord voor de dag kwam. De taken die hij op zich nam, werden steeds zeer voortvarend ter hand genomen.

Op elke buitenlandse reis werden door hem interessante contacten gelegd met voor het museum belangrijke personen of instellingen. Binnen Suriname was hij vaak een belangrijke intermediair tussen museum en tal van personen, instellingen en overheid.

Opvallend was zijn belangstelling voor het wel en wee van het personeel. Dat uitte zich vooral bij de jaarlijkse oudjaarsviering. Voorafgaand aan de viering op het Ministerie van Justitie kwam hij steevast naar het museum om samen met bestuur, directie en personeel het oude jaar af te sluiten en het nieuwe in te luiden. Traditioneel richtte hij dan ook het woord tot het personeel.

Reeds enige tijd terug deelde hij ons mee dat hij zijn functies bij diverse instellingen en andere bezigheden buitenshuis zou afstoten. Evenwel wilde hij zijn lidmaatschap van het museumbestuur per se blijven handhaven. Dat bewijst alleen maar hoeveel het museum voor hem betekende.

De Stichting Surinaams Museum mag dankbaar terugblikken op de lange periode gedurende welke dhr. Adhin deel uitmaakte van het stichtingsbestuur. Hij heeft door de jaren heen altijd een belangrijke inbreng gehad in het wel en wee van de stichting en wij zullen daar tot ver in de toekomst de vruchten van mogen blijven plukken. Hij verdient het dan ook om in de annalen van de Stichting Surinaams Museum met hoofdletters te worden bijgeschreven.