Museumstof 003: Exicator
October 11, 2001
Museumstof 005: Aardewerk
October 13, 2001
Show all

Museumstof 004: Beeldmerk

Regelmatig horen we de opmerking dat men het beeldmerk van de Stichting Surinaams Museum zo mooi vindt maar ook de vraag hoe we eraan komen. Een goede aanleiding dus om iets over ons beeldmerk, zo U wilt logo te vertellen.

Met de officiële terugkeer naar Fort Zeelandia op 23 november 1995, werd een nieuwe fase ingeluid in het bestaan van De Stichting Surinaams Museum. Dit moment werd tevens gemarkeerd door de invoering van een nieuw beeldmerk. Dit nieuwe beeldmerk is een gestyleerde weergave van Fort Zeelandia rond 1700. Het idee hiervoor werd aangeleverd vanuit het museum. Het eindontwerp is van de hand van grafisch ontwerper Hedwig Chris de la Fuente.Als uitgangspunt diende een gravure van Paramaribo die in 1718 verscheen in “Beschrijvinge van de Volk-Plantinge Zuriname” van J.D. Her­lein. Deze afbeelding van de stad en het fort geeft de situatie weer rond 1700. Ten behoeve van het beeldmerk is het fort als het ware uit de oorspronkelijke tekening gelicht en vervolgens enigszins geabstraheerd. Het fort uit de tekening werd overigens al gebruikt in het boek “Zeelandia. De Geschiedenis van een Fort”. (Nog steeds verkrijgbaar in de museumwinkel.)

Museum logo

De keuze voor een beeldmerk waarin Fort Zeelandia is opgenomen, is uiteraard niet zomaar ontstaan. Een museum dient o.a. voor het verzamelen van voorwerpen van velerlei aard. Het museum is dus een bewaarplaats. Bovendien moet het een plaats zijn waar de aangelegde collecties veiliggesteld kunnen worden voor de toekomst en het nageslacht. Fort Zeelandia is van oorsprong een ommuurde vesting. Het was een verdedigingswerk. Het fort diende niet alleen om het achterland te beschermen tegen aanvallen van buiten, het was ook een plaats waarbinnen men zich veilig kon terugtrekken. In overdrachtelijke zin kunnen we Fort Zeelandia heden ten dage beschouwen als de plaats waarbinnen het culturele erfgoed van Suriname wordt veiliggesteld. Helaas kan het beeldmerk in de krant niet in kleur worden afgebeeld. De kleur neigt naar goudbruin wat staat voor de kleur van de klipsteen waaruit de muren van het fort voor het merendeel zijn opgetrokken. Deze klipsteen kwam uit de directe omgeving van het fort. Het fort ligt op de kop van een schelprits waarover de Gravenstraat loopt. In het verleden lag er een gracht om het fort. Deze gracht ontstond door het ter plekke uitgraven van deze schelprits oftewel klipsteen, die dus direct gebruikt kon worden bij de bouw van het fort.

Het gebruik van lichte en donkere lijnen in het beeldmerk suggereert een perspectief. Het fort ligt als het ware driedimensionaal op het papier.

Wij hopen dat dit beeldmerk nog lang symbool mag staan voor het Surinaams Museum.